SAP odpira novo poglavje na področju poslovne analitike

OrlandoDružba SAP je na konferenci SAPPHIRE NOW, ki se letos med 15. in 18. majem odvija v Orlandu, predstavila nove rešitve za upravljanje poslovanja. Programski paket SAP BusinessObjects EPM 10.0 podjetjem omogoča sprejemanje še boljših poslovnih odločitev ter upravljanje nalog in procesov skladno s poslovnimi cilji.

Sodobno poslovanje od podjetij zahteva vse hitrejše sprejemanje poslovnih odločitev, zato se trudijo doseči čim večjo natančnost posameznih odločevalcev. Največji izziv pa jim predstavlja zagotavljanje enotnosti odločitev posameznih odločevalcev, ki bi usklajeno vodile k ciljem podjetja ter upoštevale potencialna tveganja na nivoju podjetja. Deseta različica rešitev SAP BusinessObjects EPM odgovarja prav na omenjene potrebe podjetij, saj omogoča uporabnikom širom podjetja udeležbo pri upravljanju skupnih zmogljivosti. Nadgrajeni programski paket že izrablja vse prednosti nove SAP tehnologije računalništva v pomnilniku, ki omogoča podrobnejše in agilnejše upravljanje s scenariji planiranja poslovanja ter lahko drastično poveča možnost uporabnikov za zaznavanje ter odzivanje na spremembe v poslovanju. Dodatno pa nove rešitve za mobilno področje uporabnikom omogočajo, da dobijo vse podatke o poslovanju na svoje mobilne naprave v realnem času.

Nove rešitve na področju EPM (enterprise performance management) tako odpirajo novo poglavje poslovne analitike in uresničujejo SAP-jevo vizijo dobro informiranih odločevalcev, ki s svojim delom, poravnanim s strategijo poslovanja, in uporabo naprednih orodij dosegajo odlične rezultate. SAP BusinessObjects EPM 10.0 podjetjem ponuja še boljši vpogled v razmerja med posameznimi poslovnimi odločitvami ter tveganji z vidika celotnega poslovanja. Zahvaljujoč napredni analitiki lahko podjetja svoje cilje dosežejo hitreje in z manj viri.

“Nova različica SAP BusinessObjects EPM še povečuje naše vodstvo na trgu rešitev poslovne analitike. Različica 10.0 je zgleden primer, kako družba SAP povezuje posameznike, ekipe in celotna poslovna omrežja pri doseganju poslovnih ciljev. Z napredno analitiko lahko odklenemo »nevidna« znanja, odkrijemo nove poslovne priložnosti ter se bolje pripravimo na spremembe. Kakovostne poslovne odločitve vedno prinašajo pozitivne rezultate,” je povedal podpredsednik oddelka Enterprise Performance Management Solutions v družbi SAP Bryan Katis.

SAP BusinessObjects EPM širi uporabnost rešitev EPM prek meja tradicionalnih pisarniških in finančnih oddelkov. Natančno upravljanje poslovne strategije mora namreč biti tesno povezano s planiranjem, finančnim načrtovanjem, nabavo, proizvodnjo ter upravljanjem stroškov poslovanja. Poslovno-analitične aplikacije, ki so del paketa SAP BusinessObjects EPM, so že prilagojene številnim uporabnikom v različnih industrijah, zato lahko ti še kakovostneje opravljajo svoje delo, oziroma ga dvignejo na višji nivo.

www.sap.si

Dodatne informacije za medije:
Urša Mihajlovič
SAP d.o.o.
telefon: 01 5881 249

O SAP AG
Podjetje SAP AG, je vodilni svetovni ponudnik poslovne programske opreme(*), saj ponuja aplikacije in storitve, ki omogočajo podjetjem vseh velikosti v več kot 25 panogah kar najboljšo podporo poslovanju. Podjetje z več kot 109.000 strankami v več kot 120 državah je uvrščeno na več svetovnih borz, med drugim tudi Frankfurtsko borzo in NYSE pod geslom „SAP“. (Za več informacij obiščite www.sap.com)

(*) SAP je poslovno programsko opremo definiral kot povezavo med aplikacijo za upravljanje virov podjetja in povezanimi aplikacijami.

Vse izjave v tem dokumentu, ki niso zgodovinska dejstva, so napovedi, kot je definirano v zakonu U.S. Private Securities Litigation Reform Act iz leta 1995. Besede, kot so „predvidevati“, „verjeti“, „oceniti“, „pričakovati“, „napovedati“, „predvideti“, „nameravati“, „mogoče“, „planirati“, „načrtovati“, „napovedati“, „naj bi“, „bo“ ter podobni izrazi, ki so v povezavi z SAP-jem, definirajo takšne napovedi. SAP ne prevzema nobene odgovornosti za javno posodabljanje ali revizijo perspektivnih izjav. Vse perspektivne izjave so predmet različnih tveganj in negotovosti, ki bi lahko povzročile, da bi se dejanski rezultati razlikovali od pričakovanj. Faktorji, ki bi lahko vplivali na SAP-jeve prihodnje finančne rezultate, so bolj podrobno predstavljeni v SAP-jevih dopisih pri ameriški Komisiji za vrednostne papirje (U.S. Securities and Exchange Commission – SEC), vključno z SAP-jevim zadnjim letnim poročilom na obrazcu 20-F. Bralce pozivamo, naj se ne zanašajo preveč na te napovedi, ki veljajo samo na datum njihove izdaj.

Copyright 2011 SAP AG. Vse pravice pridržane.

Noben del te publikacije se ne sme reproducirati ali prenašati v kakršnikoli obliki za katerikoli namen brez posebnega dovoljenja SAP AG in SAP d.o.o. Informacije, ki se nahajajo tukaj, se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.
Nekateri programski produkti, ki jih trži SAP AG in njegovi distributerji, vsebujejo zakonsko zaščitene komponente drugih proizvajalcev programske opreme. SAP, R/3, mySAP, mySAP.com, xApps, xApp, SAP NetWeaver, Duet, PartnerEdge in ostali SAP produkti ter storitve, ki so omenjeni v tem dokumentu, so zaščitni ali registrirani zaščitni znaki SAP AG v Nemčiji in v številnih drugih državah po vsem svetu. Vsi ostala imena produktov ali storitev so zaščitni znaki njihovih lastnih podjetij. Podatki, ki jih vsebuje ta dokument, služijo le v informativne namene. Nacionalne specifikacije produktov se lahko med seboj razlikujejo. Ti materiale se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Te materiale priskrbi SAP AG in njegova hčerinska podjetja (»SAP skupina«) le v informativne namene, brez kakršnekoli reprezentacije ali jamstva. SAP skupina ni odgovorna za napake ali morebitno opuščanje, kar se tiče teh materialov. SAP skupina nosi odgovornost le za produkte in storitve, ki so zavedeni v posebnih izjavah o jamstvu, ki spremljajo takšne produkte in storitve. Nič od tukaj vsebovanega se ne sme tolmačiti kot dodatno jamstvo.