SAP postal vodilno podjetje na področju trajnostnega razvoja poslovanja

LjubljanaAnalitsko podjetje oekom research AG je v svoji raziskavi trajnostnega poslovanja največjih svetovnih podjetij korporacijo SAP postavilo na prvo mesto tako med podjetji, ki poslujejo na nemški borzi (DAX), kot tistih, ki so prisotna na ameriški borzi (Dow Jones Euro Stoxx 50). Tudi sicer so se podjetja iz računalniške industrije odrezala nadpovprečno, saj vodijo na lestvici trajnostnega razvoja poslovanja (0-100) s povprečnim rezultatom 47,8 odstotka. Sledijo jim izdelovalci gospodinjskih aparatov (45,6 %) ter proizvajalci avtomobilov (42,7 %).

Raziskava trajnostnega razvoja poslovanja za leto 2011, ki jo je opravila družba oekom research AG, obsega 3100 podjetij iz več kot 45 industrij in več kot 50 držav. Trajnostni razvoj postaja vse bolj pomemben dejavnik tudi pri odločitvah naložbenikov, ti so za okoljsko, družbeno ter splošno odgovorne naložbe v svetu letos namenili 8 bilijonov (1012) evrov, od tega so kar 5 bilijonov prispevala evropska podjetja.

Družba SAP je med vsemi velikimi svetovnimi podjetji naredila največji skok, saj je uspela z uresničevanjem strategije trajnostnega razvoja poslovanja v vseh svojih aktivnostih močno zmanjšati ogljični odtis (upravljanje zgradb, napredna in pametna programska oprema), poleg okoljskih pa je blestela tudi pri družbenih kriterijih (upravljanje zaposlenih, procesov). SAP je tako na lestvici trajnostnega razvoja poslovanja v letu 2010 na področju podjetij, prisotnih na nemški borzi (DAX), napredoval iz 9. na 1. mesto. Še večji skok je družbi uspel na borzi Dow Jones Euro Stoxx, kjer je iz 14. mesta napredovala na sam vrh.

»V SAP smo izredno ponosni na dosežke na področju trajnostnega razvoja poslovanja. Naši izdelki in primeri dobrih poslovnih praks resnično delajo razliko. Za ta dosežek so zaslužni vsi zaposleni v družbi SAP, saj delujemo kot celota,« je rezultate komentiral vodja področja trajnostnega razvoja v družbi SAP, Peter Graf.

www.sap.si

Celotno poročilo oekom research AG je na voljo na povezavi:
http://www.greenbiz.com/sites/default/files/oekom_CR_Review_2011_en.pdf

Dodatne informacije za medije:
Urša Mihajlovič
SAP d.o.o.
telefon: 01 5881 249

O SAP AG
Podjetje SAP AG, je vodilni svetovni ponudnik poslovne programske opreme(*), saj ponuja aplikacije in storitve, ki omogočajo podjetjem vseh velikosti v več kot 25 panogah kar najboljšo podporo poslovanju. Podjetje z več kot 109.000 strankami v več kot 120 državah je uvrščeno na več svetovnih borz, med drugim tudi Frankfurtsko borzo in NYSE pod geslom „SAP“. (Za več informacij obiščite www.sap.com)

(*) SAP je poslovno programsko opremo definiral kot povezavo med aplikacijo za upravljanje virov podjetja in povezanimi aplikacijami.

Vse izjave v tem dokumentu, ki niso zgodovinska dejstva, so napovedi, kot je definirano v zakonu U.S. Private Securities Litigation Reform Act iz leta 1995. Besede, kot so „predvidevati“, „verjeti“, „oceniti“, „pričakovati“, „napovedati“, „predvideti“, „nameravati“, „mogoče“, „planirati“, „načrtovati“, „napovedati“, „naj bi“, „bo“ ter podobni izrazi, ki so v povezavi z SAP-jem, definirajo takšne napovedi. SAP ne prevzema nobene odgovornosti za javno posodabljanje ali revizijo perspektivnih izjav. Vse perspektivne izjave so predmet različnih tveganj in negotovosti, ki bi lahko povzročile, da bi se dejanski rezultati razlikovali od pričakovanj. Dejavniki, ki bi lahko vplivali na SAP-jeve prihodnje finančne rezultate, so bolj podrobno predstavljeni v SAP-jevih dopisih pri ameriški Komisiji za vrednostne papirje (U.S. Securities and Exchange Commission – SEC), vključno z SAP-jevim zadnjim letnim poročilom na obrazcu 20-F. Bralce pozivamo, naj se ne zanašajo preveč na te napovedi, ki veljajo samo na datum njihove izdaj.

Copyright 2011 SAP AG. Vse pravice pridržane.

Noben del te publikacije se ne sme reproducirati ali prenašati v kakršnikoli obliki za katerikoli namen brez posebnega dovoljenja SAP AG in SAP d.o.o. Informacije, ki se nahajajo tukaj, se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.
Nekateri programski produkti, ki jih trži SAP AG in njegovi distributerji, vsebujejo zakonsko zaščitene komponente drugih proizvajalcev programske opreme. SAP, R/3, mySAP, mySAP.com, xApps, xApp, SAP NetWeaver, Duet, PartnerEdge in ostali SAP produkti ter storitve, ki so omenjeni v tem dokumentu, so zaščitni ali registrirani zaščitni znaki SAP AG v Nemčiji in v številnih drugih državah po vsem svetu. Vsi ostala imena produktov ali storitev so zaščitni znaki njihovih lastnih podjetij. Podatki, ki jih vsebuje ta dokument, služijo le v informativne namene. Nacionalne specifikacije produktov se lahko med seboj razlikujejo. Ti materiale se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Te materiale priskrbi SAP AG in njegova hčerinska podjetja (»SAP skupina«) le v informativne namene, brez kakršnekoli reprezentacije ali jamstva. SAP skupina ni odgovorna za napake ali morebitno opuščanje, kar se tiče teh materialov. SAP skupina nosi odgovornost le za produkte in storitve, ki so zavedeni v posebnih izjavah o jamstvu, ki spremljajo takšne produkte in storitve. Nič od tukaj vsebovanega se ne sme tolmačiti kot dodatno jamstvo.