SAP s trajnostnim razvojem prihranil več kot 170 milijonov evrov

LjubljanaDružba SAP je objavila sveže četrtletno poročilo o trajnostnem razvoju. Od leta 2008 do danes je družba SAP z vrsto pristopov in različnimi iniciativami po trajnostnem razvoju poslovanja prihranila več kot 170 milijonov evrov. V poročilu družba objavlja tudi izpuste toplogrednih plinov, ki so v prvem letošnjem četrtletju dosegli 111 tisoč ton, kar je 6 odstotkov več kot v primerljivem obdobju lanskega leta.

V zadnjih štirih letih je družba SAP uvedla veliko rešitev in poslovnih procesov, s katerimi skrbi za nižanje porabe energije in okolju škodljivih snovi. Od leta 2008 do danes je na račun trajnostnega razvoja poslovanja družba prihranila več kot 170 milijonov evrov v primerjavi s »poslovanjem po starem«. SAP za merjenje, poročanje in omejevanje ogljičnega odtisa uporablja lastno programsko opremo, ki spremlja vsa področja poslovanja: od naložb, energetskih projektov, sprememb v poslovanju, uporabe obnovljivih energetskih virov do zaposlenih in načinov, kako ti pridejo na delovno mesto.

Poročilo družbe SAP razkriva, da so toplogredni izpusti v prvem četrtletju 2011 zrasli za 6 odstotkov v primerjavi z enakim obdobjem v letu 2010. Petodstotni porast je prispevalo povečano število zaposlenih, za dodatno odstotno točko pa so vrednost emisij dvignila številna potovanja z letalskimi prevozniki. SAP je v zadnjem obravnavanem četrtletju poskrbel tudi za številna znižanja izpustov, samo na področju ogrevanja stavb so dosegli 24-odstotne prihranke glede na lansko obdobje. Kljub manjšemu povečanju emisij CO2 družba SAP ostaja pri prvotnem načrtu, po katerem naj bi v ozračje v letu 2011 izpustila 465 tisoč ton toplogrednih plinov (številka ne vsebuje družbe Sybase).

“SAP nadaljuje s svojimi prizadevanji za trajnostni razvoj poslovanja. Z novo programsko opremo strankam omogočamo boljše poslovanje in tako vstopamo na nova tržišča. Obenem je tudi naše lastno poslovanje bolj stroškovno učinkovito, zaposleni pa bolj motivirani. Ponosen sem, da v tem primeru vsi pridobijo, stranke in uporabniki, okolje in družba SAP,” je povedal direktor oddelka za trajnostni razvoj v družbi SAP Peter Graf.

Poročilo o trajnostnem razvoju družbe SAP je na voljo na povezavi www.sapsustainabilityreport.com, dodatne informacije o tovrstnih rešitvah pa najdete na povezavi sustainability.news.sap.com.

www.sap.si

Dodatne informacije za medije:
Urša Mihajlovič
SAP d.o.o.
telefon: 01 5881 249

O SAP AG
Podjetje SAP AG, je vodilni svetovni ponudnik poslovne programske opreme(*), saj ponuja aplikacije in storitve, ki omogočajo podjetjem vseh velikosti v več kot 25 panogah kar najboljšo podporo poslovanju. Podjetje z več kot 109.000 strankami v več kot 120 državah je uvrščeno na več svetovnih borz, med drugim tudi Frankfurtsko borzo in NYSE pod geslom „SAP“. (Za več informacij obiščite www.sap.com)

(*) SAP je poslovno programsko opremo definiral kot povezavo med aplikacijo za upravljanje virov podjetja in povezanimi aplikacijami.

Vse izjave v tem dokumentu, ki niso zgodovinska dejstva, so napovedi, kot je definirano v zakonu U.S. Private Securities Litigation Reform Act iz leta 1995. Besede, kot so „predvidevati“, „verjeti“, „oceniti“, „pričakovati“, „napovedati“, „predvideti“, „nameravati“, „mogoče“, „planirati“, „načrtovati“, „napovedati“, „naj bi“, „bo“ ter podobni izrazi, ki so v povezavi z SAP-jem, definirajo takšne napovedi. SAP ne prevzema nobene odgovornosti za javno posodabljanje ali revizijo perspektivnih izjav. Vse perspektivne izjave so predmet različnih tveganj in negotovosti, ki bi lahko povzročile, da bi se dejanski rezultati razlikovali od pričakovanj. Faktorji, ki bi lahko vplivali na SAP-jeve prihodnje finančne rezultate, so bolj podrobno predstavljeni v SAP-jevih dopisih pri ameriški Komisiji za vrednostne papirje (U.S. Securities and Exchange Commission – SEC), vključno z SAP-jevim zadnjim letnim poročilom na obrazcu 20-F. Bralce pozivamo, naj se ne zanašajo preveč na te napovedi, ki veljajo samo na datum njihove izdaj.

Copyright 2011 SAP AG. Vse pravice pridržane.

Noben del te publikacije se ne sme reproducirati ali prenašati v kakršnikoli obliki za katerikoli namen brez posebnega dovoljenja SAP AG in SAP d.o.o. Informacije, ki se nahajajo tukaj, se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.
Nekateri programski produkti, ki jih trži SAP AG in njegovi distributerji, vsebujejo zakonsko zaščitene komponente drugih proizvajalcev programske opreme. SAP, R/3, mySAP, mySAP.com, xApps, xApp, SAP NetWeaver, Duet, PartnerEdge in ostali SAP produkti ter storitve, ki so omenjeni v tem dokumentu, so zaščitni ali registrirani zaščitni znaki SAP AG v Nemčiji in v številnih drugih državah po vsem svetu. Vsi ostala imena produktov ali storitev so zaščitni znaki njihovih lastnih podjetij. Podatki, ki jih vsebuje ta dokument, služijo le v informativne namene. Nacionalne specifikacije produktov se lahko med seboj razlikujejo. Ti materiale se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Te materiale priskrbi SAP AG in njegova hčerinska podjetja (»SAP skupina«) le v informativne namene, brez kakršnekoli reprezentacije ali jamstva. SAP skupina ni odgovorna za napake ali morebitno opuščanje, kar se tiče teh materialov. SAP skupina nosi odgovornost le za produkte in storitve, ki so zavedeni v posebnih izjavah o jamstvu, ki spremljajo takšne produkte in storitve. Nič od tukaj vsebovanega se ne sme tolmačiti kot dodatno jamstvo.