Kakšno bo poslovanje naših podjetij in javnih služb leta 2015?

Brdo pri KranjuZagotovo se bo poslovanje v realnem času preneslo na številne mobilne naprave, so si bili enotni udeleženci današnje okrogle mize na SAP World Tour 2011, ki poteka na Brdu pri Kranju. V bližnji prihodnosti lahko pričakujemo, da bo mobilni telefon v celoti nadomestil denarnico, prazne trgovske police bodo same naročale manjkajoče izdelke neposredno v sistem dobavitelja, dohodninske obrazce pa nam bo davčna uprava vročila kar elektronsko.

Udeleženci okrogle mize z naslovom Kako mobilno bo vaše poslovanje leta 2015?, vodja sektorja za informacijsko tehnologijo na DURS-u Avguštin Starič, članica uprave za strateške finance in informatiko v Mercatorju d. d. Melita Kolbezen, direktor podjetja Unichem d.o.o. Damjan Švigelj, generalna direktorica Uprave RS za javna plačila Jana Ahčin ter direktor SAP Slovenija Simon Kaluža so skupaj z voditeljico okrogle mize Vido Petrovčič razpravljali o bližnji prihodnosti poslovanja v njihovih podjetjih. Vsi so se strinjali, da se bo poslovanje preneslo na mobilne naprave, da nas bodo informacije sledile prek naprav in bo sprejemanje odločitev v realnem času na podlagi dobro in hitro predelanih podatkov veliko lažje in bolj usmerjene v želene posledice kot danes.

Pri Mercatorju že danes razmišljajo o tem, da bi na mobilne naprave kupcev prenesli načrt trgovine z označenimi lokacijami izdelkov iz nakupovalnega seznama, ki bi ga ljudje sestavili že doma. Ali pa bi si izbrali recept, po katerem bi želeli narediti kosilo in bi nam trgovinski sistem sam prilagodil elektronski nakupovalni seznam. Tudi DURS, ki prav v tem trenutku uvaja nov informacijski davčni sistem, želi z njim poenotiti evidence o davčnih zavezancih in njihovih obveznostih. Predvsem pa želi postati bolj učinkovita služba z boljšimi storitvami in natančnimi informacijami za davkoplačevalce. Uvajajo tudi sistem sledenja vpogledov in revizijske sledi spremembam v davčnem registru, s katerim bodo preprečili nepooblaščene vpoglede tudi znotraj lastnih uslužbencev. Naslednji izziv DURS-u predstavlja prehod na elektronski način vročanja dohodninskih obrazcev.

Kot je poudaril sogovornik iz Unichema, se bo v bližnji prihodnosti tudi podpora potrošnikom in uporabnikom storitev prenesla na mobilne naprave. Svojo trditev je ponazoril s primerom, da bomo lahko kmalu le poslikali uvelo orhidejo in na podlagi poslane fotografije v nekaj naslednjih minutah dobili koristne nasvete in ideje, kako lončnico rešiti pred propadom.

Vsa informatizacija in tudi mobilizacija ključnih procesov bo prinašala tudi premik delovnih nalog zaposlenih iz manj zahtevnih in bolj rutinskih na veliko bolj zahtevna opravila. Mobilizacija poslovanja bo v prihodnje še bolj zabrisala meje med zasebnim in poslovnim življenjem, so si bili enotni udeleženci okrogle mize, ki jo je spremljalo več kot 300 slušateljev na tradicionalni konferenci SAP World Tour.

www.sap.si

Fotogalerija z dogodka: http://photos.ecetera.si/SAP/SAP-World-Tour-2011

Dodatne informacije za medije:
Urša Mihajlovič
SAP d. o. o.
telefon: 01 5881 249

O SAP AG
Podjetje SAP AG, je vodilni svetovni ponudnik poslovne programske opreme(*), saj ponuja aplikacije in storitve, ki omogočajo podjetjem vseh velikosti v več kot 25 panogah kar najboljšo podporo poslovanju. Podjetje z več kot 109.000 strankami v več kot 120 državah je uvrščeno na več svetovnih borz, med drugim tudi Frankfurtsko borzo in NYSE pod geslom „SAP“. (Za več informacij obiščite www.sap.com)

(*) SAP je poslovno programsko opremo definiral kot povezavo med aplikacijo za upravljanje virov podjetja in povezanimi aplikacijami.

Vse izjave v tem dokumentu, ki niso zgodovinska dejstva, so napovedi, kot je definirano v zakonu U.S. Private Securities Litigation Reform Act iz leta 1995. Besede, kot so „predvidevati“, „verjeti“, „oceniti“, „pričakovati“, „napovedati“, „predvideti“, „nameravati“, „mogoče“, „planirati“, „načrtovati“, „napovedati“, „naj bi“, „bo“ ter podobni izrazi, ki so v povezavi z SAP-jem, definirajo takšne napovedi. SAP ne prevzema nobene odgovornosti za javno posodabljanje ali revizijo perspektivnih izjav. Vse perspektivne izjave so predmet različnih tveganj in negotovosti, ki bi lahko povzročile, da bi se dejanski rezultati razlikovali od pričakovanj. Dejavniki, ki bi lahko vplivali na SAP-jeve prihodnje finančne rezultate, so bolj podrobno predstavljeni v SAP-jevih dopisih pri ameriški Komisiji za vrednostne papirje (U.S. Securities and Exchange Commission – SEC), vključno z SAP-jevim zadnjim letnim poročilom na obrazcu 20-F. Bralce pozivamo, naj se ne zanašajo preveč na te napovedi, ki veljajo samo na datum njihove izdaj.

Copyright 2011 SAP AG. Vse pravice pridržane.

Noben del te publikacije se ne sme reproducirati ali prenašati v kakršnikoli obliki za katerikoli namen brez posebnega dovoljenja SAP AG in SAP d. o. o. Informacije, ki se nahajajo tukaj, se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

Nekateri programski produkti, ki jih trži SAP AG in njegovi distributerji, vsebujejo zakonsko zaščitene komponente drugih proizvajalcev programske opreme. SAP, R/3, mySAP, mySAP.com, xApps, xApp, SAP NetWeaver, Duet, PartnerEdge in ostali SAP produkti ter storitve, ki so omenjeni v tem dokumentu, so zaščitni ali registrirani zaščitni znaki SAP AG v Nemčiji in v številnih drugih državah po vsem svetu. Vsa ostala imena produktov ali storitev so zaščitni znaki njihovih lastnih podjetij. Podatki, ki jih vsebuje ta dokument, služijo le v informativne namene. Nacionalne specifikacije produktov se lahko med seboj razlikujejo. Ti materiale se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Te materiale priskrbi SAP AG in njegova hčerinska podjetja (»SAP skupina«) le v informativne namene, brez kakršnekoli reprezentacije ali jamstva. SAP skupina ni odgovorna za napake ali morebitno opuščanje, kar se tiče teh materialov. SAP skupina nosi odgovornost le za produkte in storitve, ki so zavedeni v posebnih izjavah o jamstvu, ki spremljajo takšne produkte in storitve. Nič od tukaj vsebovanega se ne sme tolmačiti kot dodatno jamstvo.