Gycom accelererar med SAP

StockholmGycom satsar på snabb nordisk expansion med SAP. Målsättningen är att skapa en e-business plattform som aktivt stöder kompetensöverföring till kund, ökad kostnadskontroll och en integrerad logistikhantering i Norden.

Gycom befinner sig i en expansiv fas. Företaget har sedan starten 1986 ökat omsättningen från 10 till 200 Mkr. För närvarande pågår en etablering i de nordiska länderna där man idag, har egna dotterbolag, med undantag av Norge.

– Gycom´s tillväxt har legat på ca 20 procent per år. Detta är vårt tillväxtmål även i framtiden, men det kan inte längre ske enbart organiskt, säger Lars Fredriksson, koncernchef och huvudägare på Gycom AB.

Med ett sortiment på ca 15.000 artiklar är koordineringen av varulager, logistik och informationsflödet genom hela distributionskedjan central för lönsamheten. Företaget har idag ett centrallager i Stockholm som servar hela Sverige. I framtiden krävs en e-business plattform i kombination med ett eller ett par varulager som optimerar logistik- hantering för hela Norden.

– Valet av SAPs lösningar föll sig helt naturligt. Flera av våra leverantörer och kunder använder idag SAPs system. Målsättningen är att i framtiden minska det kapital som vi idag binder i transaktions- och lagerkostnaderna på leverantörssidan med hjälp av SAPs e-business lösningar. Detta borde vara en enklare process om vi och leverantören använder samma system, tillägger Lars.

Konsultföretaget Implema AB ansvarar för implementationen av lösningen Instant.SAP. Projektet startade i början av januari och Gycom gick i produktion med Instant.SAP-lösningen den 5 mars.

Kort om Instant.SAP
Instant.SAP är en färdigpaketerad lösning som i första hand vänder sig till mindre och medelstora företag. Paketet omfattar de vanligaste affärsprocesserna såsom ekonomi, försäljning, inköps- och materialstyrning, e-handel mm. Kunden väljer själv vilka delar de önskar driftsätta. Instant.SAP erbjuder kunden lösningarna till fast pris och tid för implementation.

Kort om Gycom
Gycom är ett ledande företag med handel av elkomponenter och kunskapsöverföring i Sverige, Danmark och Finland. Inriktningen är på elektromekanik, automation och installation. Gycoms produktkapital innefattar starka och ledande varumärken i branschen främst från europeiska tillverkare. Humankapitalet är baserat på en hög kompetens hos säljkåren. Tillväxt och framgång har åstadkommits genom kombinationen av ovanstående samt en systematisk och konsekvent kundutveckling. Bolaget har 75 anställda och omsätter 200 miljoner kronor. www.gycom.se

Kort om Implema
Implema är ett kunskapsföretag med spetskompetens inom SAP’s produkter, integration och affärsprocesser. Vi arbetar med att implementera, förbättra och drifta mySAP-lösningar som stärker kundens relationer med sina affärspartners, höjer effektiviteten och förbättrar konkurrensförmågan. Vårt mål är att kunna erbjuda de bästa tänkbara SAP-relaterade tjänsterna. www.implema.se