SAP & UBS utvecklar global banklösning

StockholmSAP AG och den schweiziska storbanken UBS har beslutat att utveckla en gemensam web-baserad banklösning för hantering av bankens över åtta miljoner transaktionskonton. Lösningen ligger inom ramen för branschlösningen, mySAP™ Banking. Den kommer även erbjudas andra banker och finansiella institutioner.

Den nya lösningen kommer att hantera bankkundernas transaktionskonton, information om tillgodohavanden och skulder inklusive framtagning av kontoutdrag.

Som pilotkund kommer UBS tillsammans med SAP att utveckla och implementera lösningen. Denna och andra lösningar inom mySAP™ Banking kommer att ingå i USBs tekniska informationsplattform ”Strategic Solution Program” (SSP).

– UBS satsningar inom detta område kommer utan tvekan att följas med intresse från övriga bankvärlden. Dessutom blir denna lösning ett mycket intressant tillskott till mySAP™Banking, som svenska banker och finansinstitut kommer att kunna dra nytta av, säger Bo Wijk, affärsområdesansvarig för bank- och finansmarknaden på SAP Svenska AB.