SAP redovisar fortsatt starka resultat. Vinsten för Q2 ökade med 78 procent till €206 miljoner.

StockholmSAP, världsledande leverantör av affärssystem och e-businesslösningar redovisar idag ett mycket starkt resultat avseende både försäljning och vinst för andra kvartalet 2001. Prognosen för årets första nio månader samt för helåret 2001 förväntas överstiga förra årets resultatökning om 20 procent med flera procentenheter.

Q2 resultat i korthet

 • Försäljningen ökade med 24 % till €1.85
  miljarder
 • Rörelsemarginalen ökade till 23 %
 • Licensförsäljningen ökade med 17%
 • Förstärker positionen som världsledande
  inom e-businesslösningar
 • Uppnår positionen som världsledande inom supply-chain
  management
 • Bekräftar den starka prognosen för årets
  första nio månader
 • Förväntar en försäljningsökning
  på mer än 20 % för helåret 2001

Under andra kvartalet ökade försäljningen med 24 procent jämfört med samma period förra året till €1.85 miljarder (2000: €1.5 miljarder). Rörelseresultatet för andra kvartalet ökade med 72 procent till €424 (2000: €246) och rörelsemarginalen ökade till 23 procent (2000: 16 procent), före avdrag för personalens aktiesparprogram och extraordinära kostnader för förvärvet av TopTier. Vinsten före finansiella poster ökade med 118 procent till €450 miljoner (2000: €206 miljoner). Nettovinsten för andra kvartalet ökade med 78 procent till €206 miljoner (2000: €116 million). Avkastningen per aktie för kvartalet ökade med 91 procent och uppgick till € 0.71 (2000:€0.37), justerat med kostnaderna i samband med förvärvet av TopTier uppgick avkastningen till €0.65 (2000: €0.37).

SAP står fast vid den tidigare starka prognosen för årets nio första månader. SAP har även delgivit det förväntade resultatet för år 2001. Försäljningen förväntas öka med mer än 20 procent. Rörelseresultatet, före avdrag för personalens aktiesparprogram och kostnader i samband med förvärv beräknas överstiga förra årets 20 procentiga ökning med en till två procentenheter.

– Vårt starka rörelseresultat under andra kvartalet är en kvittens på våra kunders förtroende för våra e-businesslösningar och vårt långvariga och stora industrikunnande. Dessutom har vi lyckats väl med att hålla kostnaderna under kontroll, säger koncernchefen Hasso Plattner.

SAP Svenska AB har under andra kvartalet tecknat ett flertal tunga kontrakt bland annat med Spendrups.

– Vi ser fortsatta framgångar och ett ökat intresse för våra e-businesslösningar, mySAP.com säger Thord Andersson, VD SAP Svenska.

För mer information
Halvårsresultatetsamt resultatet för Q2 fördelat på regioner och produkter, www.sap.com/investor.