SAP ökar intresset i Commerce One

Det amerikanska konkurrensverket har nu godkänt SAPs ökade ägarandel i Commerce One. Det var tidigare i år som SAP köpte en stor andel i Commerce One. SAPs ägarintresse uppgår därmed till 20 procent, från tidigare 4 procent.

StockholmSAP har inte offentliggjort köpesumman men har tidigare uppgivit att man räknat med att betala upp till 225 miljoner euros för att komma upp till en ägarandel om 20 procent.

I och med att de amerikanska myndigheterna godkänt affären kommer i framtiden SAP i sina del- och helårsrapporter ta med en proportionell andel av Commerce Ones del- och helårsresultat.

Detta betyder att SAP måste sänka sitt senaste halvårsresultat med 93 miljoner euro. Detta är dock ett lägre belopp än de 115 miljoner som förväntades.