SAP planerar förvärv och återköper aktier

StockholmSAPs styrelse har idag fattat beslut att återköpa aktier till ett värde av närmare fyra miljarder kr (400,000,000 euro). Pengarna skall användas till förvärv eller till fullgörande SAPs interna incentivprogram. Beslutet inititerades i maj i år av bolagsstämman att senast den 31 oktober 2002 återköpa upp till 30 miljoner aktier.

-SAP är inne i en stark tillväxtfas och trycket från marknaden är stort. Behovet av spjutspetskompetens såväl inom det tekniska området som gällande professionella nicschkunskaper kan inte tillräckligt snabbt tillgodoses internt utan måste även skaffas genom strategiska nyckelförvärv, säger Thord Andersson, vd för SAP Svenska AB.