SAPs intäkter fortsätter att öka

StockholmSAP väntas presentera en intäktsökning på 23 procent per den 30 september i år. Det ligger i enlighet med tidigare prognoser.

SAP AG, världsledande inom e-business-lösningar, meddelar att efterfrågan på SAPs mjukvaror och tjänster fortsätter att öka. Det innebär att intäkterna förväntas öka med dryga 23 procent till och med september i år jämfört med samma period förra året. För helåret 2001 förväntas intäktsökningen bli något större än 20 procent jämfört med året före. Därmed kommer siffrorna för årets nio första månader stämma med de prognoser som företaget lämnade i samband med offentliggörandet av resultatet för andra kvartalet.

De ökade intäkterna innebär också att resultatet kommer att bli bättre än år 2000. Rörelseresultatet förväntas således uppgå till cirka 22 procent för helåret 2001, vilket är två procentenheter högre än förra året.

Trots den allmänna osäkerheten som råder avseende de affärsmässiga konsekvenserna av terrorattacken i USA så ligger SAPs helårsprognos fast.

Bland SAPs konkurrenter är bilden inte lika ljus. Analytiker menar att de kan bero på att SAP har stora marknadsandelar i Europa som inte är lika drabbade av konjunkturnedgången som USA. I Europa är effekterna av terroristattacken inte heller lika stora som på andra sidan Atlanten.

Det slutgiltiga resultatet för årets första nio månader kommer att offentliggöras den 18 oktober 2001.