Välkommen att segla match-race med en VO60 på Riddarfjärden.

StockholmHärmed inbjuds du att delta i Di Match Cup SAP Trophy måndagen den 10 september.

Klockan 17.00 invigs seglingen av Thord Andersson, VD SAP Svenska AB.

En match-race bana är en kryss/länsbana. Den tar cirka 15-20 minuter att segla och det gäller att komma först i mål av två båtar. Riddarfjärden är ett mycket svårseglat vatten genom att den omgärdas av höga berg och höga byggnader. Matchen består av flera varv så vad som helst kan hända.

18 lag med tolv besättningsmän vardera kommer att tävla under veckan fram till den 16 september då den stora finalen går av stapeln.

Kl 17.15 kommer Ingvar Bengtsson välkänd OS-seglare, psykolog och svensk mästare i stå-upp komedi att delge alla deltagare sina tips om laganda, ledarskap och motivation.

Kl 18.00 kommer du att inta din plats i någon av besättningarna. Flera heat kommer att seglas.

Kl 20.00 blir det prisutdelning och revanschmöjlighet i form av en vinschtävling.

Mat och dryck finns att tillgå före eller efter välförtjänta ärevarv

Plats: Riddarholmen, Evert Taubes Terrass

Vi tillhandahåller seglarställ, välkomna!

Anmäl dig till:

Karin Haggård
Communications Manager
SAP Svenska AB
Tel dir: 08 587 70196
Mbl: 070 5355431
Karin.haggard@sap.com

Detta är ett samarrangemang mellan:
Atlant Ocean Racing AB
SAP Svenska AB
DI