Förväntad stark niomånadersrapport

SAP visar ökning med 23 procent

StockholmSAP, världsledande mjukvaruleverantör inom e-business, visar idag en fortsatt stark försäljningsökning om 23 procent till 5,0 miljarder euro (2000: 4,1 miljarder euro) för årets första nio månader. Rörelsemarginalen uppgick för samma period till 17 %, före avdrag för personalens aktiesparprogram och förvärvskostnader av företaget Top Tier. Detta innebär att SAP håller prognosen och ökar marknadsandelarna.

Under andra kvartalet steg försäljningen med 16 procent till 1,6 miljarder euro (2000: 1,42 miljarder euro). EMEA-regionen ökade med 32 procent och amerikanska kontinenten med 9 procent.

-De amerikanska företagen står fast vid sina IT investeringar men har kommit att skjuta på besluten som en effekt av terrorattackerna, säger Hasso Plattner, koncernchef SAP AG.

-Den svenska bilden ser lika positiv ut som den europeiska och vi ser en fortsatt stark efterfrågan på vår Internet plattform mySAP.com. Särskilt gäller det CRM, SCM och portaler, berättar Thord Andersson, VD SAP Svenska AB.

SAPs niomånaders resultat kommer att kommenteras under en Internetsänd telefonkonferens klockan 17.00 svensk tid idag onsdag 18 oktober, se www.sap.com/investor där det också finns mer information om niomånadersresultatet.