Siemens får ut sina nya mobiltelefoner snabbare på marknaden med mySAP PLM

StockholmSiemens nya system för produktutveckling gick igång förra veckan. SAP är leverantör och systemet kallas mySAP PLM (Prodoct Lifecykel Management). Systemet ska hjälpa Siemens att utveckla nya mobiltelefoner snabbare och billigare.

I SAPs system ingår styrning av processer som innovationer, utveckling och konstruktion. För Siemens del innebär det att det går snabbare att få ut nya mobiltelefoner på marknaden.

Drygt 600 av Siemens anställda arbetar med SAPs lösning. Och ytterligare 800 anställda kan ta del av informationen som finns i systemet. Det innebär att Siemens mobiltelefondel slipper dubbelarbete.

I systemet ingår data som behövs för produktutveckling som grundläggande produktdata, materialkrav, originaldokument och ändringsorder för produktutvecklingsarbetet.

Allt är integrerat med Siemens system för datoriserad konstruktion (CAD). Allt kan också studeras i två och tre dimensioner.

Systemet från SAP innebär också att partners till Siemens har tillgång till viktig produktinformation. Det skapar ett starkt nätverk mellan huvudleverantör och underleverantörer.

Med mySAP PLM har Siemens också fått ett system som följer upp kostnader och hjälper att förlägga kostnader på rätt kostnadsställe.