ABB och SAP bildar allians

Hyr ut affärssystem

Stockholm

SAP och ABB har tecknat avtal som innebär att ABB ska erbjuda SAPs affärssystem i hyrversion till främst små och medelstora företag. Syftet är att företagen snabbare ska komma igång med affärssystemet. De understöds även med drift och underhåll då ABB ansvarar för uppkopplingen och driften.

De affärssystem det handlar om är både det klassiska R/3 och internetplattformen mySAP.com. Erbjudandet omfattar även applikationer som mySAP CRM, mySAP SCM, e-Procurement samt Marketplaces och Portaler. På ABB finns idag 75 konsulter utbildade på SAPs system och ytterligare tio SAP-utbildade konsulter som sköter drift och underhåll. ABB har lång erfarenhet av SAPs system och industriella tillämpningar. ABB har även tidigare stor erfarenhet av att stå som hyresvärdar eller som det även kallas erbjuda ASP (Application Service Provider).

I och med att SAP och ABB blir partners träder två nya stora aktörer in på den allt hetare utkontrakteringsscenen. Det finns många former av utkontraktering eller hosting. Dels en kundspecifik lösning som innebär att ABB driftar kundens egna system antingen hos kunden eller hos ABB. Dels en ASP-lösning som innebär att många kunder går in på ett och samma standardsystemupplägg via webben.

-Ytterligare ett intressant upplägg är att testköra nya koncept eller lösningar innan man beslutar sig för att implementera, berättar Stefan Iveborg, partneransvarig på SAP.

För ett mindre eller medelstort företag kan steget vara stort att utan testkörning gå över till en internetbaserad plattform som mySAP.com.

Vi ser stora fördelar för företag att utnyttja möjligheten att skapa utvecklings- och testmiljöer hos oss för att köra piloter. Det ger även nya möjligheter för små och medelstora företag att använda affärssystem till en rimlig kostnad, berättar Johan Berg, ansvarig för ABBs SAP Professional Center.