Analytiker positiva till nya öppna gränssnitt:

StockholmAnalytikerföretaget Forrester Research menar att SAP därmed ytterligare kommer att öka försprånget till sina konkurrenter. Den nya arkitektur som SAP lanserat tidigare i år kan fullt ut användas tillsammans med andra system och lösningar. Det innebär att de företag som låter installera ett web-baserat system från SAP kan behålla och integrera system även från andra leverantörer.

Det spar pengar för SAPs nuvarande kunder men även för nya. Det behövs ingen ”utrensning” av andra system utan SAPs portallösning kan integrera allt vad kunden redan har av mjukvara. Även underleverantörerna kan behålla de system de har och ändå integreras väl med nyinskaffade lösningar från SAP.

Dock kan marknaden försämras för de dataföretag som utvecklar och säljer integrationslösningar som syftar till att koppla ihop olika system. De behövs inte längre tack vare SAPs webbaserade lösningar med öppen portalteknik.