SAP jämställer Java och ABAP

Stockholm– Från och med i dag kommer Java från Sun Microsystems att väga tungt bland de språk som vi använder vid utvecklingen av våra produkter. Java kommer att bli jämbördigt med vårt eget programspråk ABAP, meddelade Hasso Plattner koncernchef på SAP i samband med Mässan SAPTechEd som hålls i Los Angeles med över 3 000 IT-deltagare.

Trots att han i i så kraftiga ordalag stödde Microsofts konkurrent Sun Microsystems Java (J2EE) menar han att SAP planerar att ha fortsatt gott samarbete med Microsoft. Det gäller användningen av Microsofts SQL Server och Windows XP.
– Vi kommer säkert att hitta ett sätt att jobba även med Microsofts.Net Web, menar Hasso Plattner.

Internetplattformen mySAP.com säkerställer full funktionalitet med andra operativsystem via en webserver, en webväxel (exchange) och en portalstruktur. – Vi bedömer att mellan 80 -100 procent av alla anställda i framtiden kommer att arbeta via ett portalgränssnitt. Portalteknologin är här för att stanna och går inte att bortse ifrån, säger Plattner.

Hasso Plattner menade också att SAPs nya plattform är ytterligare ett steg mot öppenhet. Kunderna ska kunna skaffa lösningar från andra leverantörer och integrera med sina SAP-system.

Mer information finns på www.sap.com/press/press.asp?pressID=706