Världens största nyhetsbyrå väljer SAP

StockholmAssociated Press, (AP) världens äldsta och största nyhetsbyrå har slutit avtal med SAP om att implementera my.SAP.com, en andra generationens affärssystem. AP har redaktioner och korrespondenter över hela världen med huvudkontor i New York. Systemet som AP köpt är en öppen, fullt integrerbar plattform för e-business.

SAP har en lösning som är skräddarsydd för mediaföretag, mySAP Media. I den ingår en lång rad av SAPs olika specialiteter. Men AP väljer att starta med mySAP Business Intelligence (mySAP BI), mySAP Human Resource (mySAP HR) och mySAP Financials.

Lösningarna leder till en bättre strategisk överblick och beslutsfattande, kontroll över ekonomin och kassaflödena samt utökade möjligheter till personalvård, kompetensutveckling och kompensationsupplägg.

-SAPs internetbaserade och integrerbara lösningar ger våra anställda ett utomordentligt arbetsverktyg som ger oss ett kraftfullt försprång på marknaden, säger Paul Wu, AP.
-Lösningarna täcker väl in de behov som vår speciella bransch har när det gäller insamlande av information, personalfrågor och ekonomi över hela världen, fortsätter han.

MySAP BI ersätter APs nuvarande informationslagringssystem. Den nya lösningen innebär att all information blir fullt ut transparent och ger ledningen möjlighet att ständigt följa företagets affärsmässiga och ekonomiska utveckling på alla plan.

-Mot bakgrund av att vi levererat IT-lösningar till olika branscher och industrier under nästan 30 år har vi den grund som behövs för att kunna skräddarsy våra ny mySAP-lösningar för olika behov och företagstyper, säger Wolfgang Kemna, VD SAP Americas.

-Många av våra kunder inom media, annonsbyråer och underhållningsbranschen kör nu framgångsrikt mySAP Media, tillägger han.

Se också www.sap.com/media för mer detaljer kring mySAP Media.