”Vi valde SAP, deras system kan arbeta över nationsgränserna”

Nordea, Nordens största bank- och finansbolag, har valt SAP som huvudpartner för att införa system för intern och extern redovisning.

Stockholm– Systemet är mycket mer än ett IT-projekt. Det omfattar alla våra finansiella processer och tillämpningar. Vi valde SAP att leda projektet för de har en stark vision och erfarenhet från banksektorn. SAPs bredd i utbudet av lösningar passar organisationer som arbetar över nationsgränserna. Det säger Arne Liljedahl som är CFO hos Nordea.

– Systemen omfattar alla viktiga nationella regler, språk och tillämpningar. Vi tycker dessutom att det är en viktig punkt att SAP tar hand om implementering och utbildning, säger Arne Liljedahl vidare.

Programmet, som kallas Nordea Finance 2003, syftar till att standardisera de ekonomiska processerna inom gruppen. Målet är att uppnå en gemensam, kostnadseffektiv och snabb ekonomisk rapportering.

Nordea Finance 2003 är ett omfattande integrationsprogram. Samtliga Nordeas affärsenheter, inklusive fyra institutionella banker i Sverige, Norge, Finland och Danmark, kommer att fungera som en enda finansiell enhet när det gäller ekonomi och finansrapportering. SAP kommer, förutom att leda hela integrationsprocessen, att leverera all väsentlig mjukvara.

Nordea började planera för helt integrerade finanssystem år 1999. Inom Nordea insåg man då att de ständigt pågående transaktionerna över nationsgränserna krävde en helt ny arkitektur. De dåvarande systemen höll inte längre måttet.

Dessutom insåg man inom Nordea att de system som fanns kvar från 1980-talet skulle bli helt omoderna inom några år. Det är nu första gången Nordea samtidigt i de nordiska länderna installerar en gemensam integrerad lösning.

– Vårt mål är att integrera fyra tunga aktörer till ett finansinstitut. Nordea Finance 2003 kommer att bidra till att nå målet, säger Arne Liljedahl som är CFO hos Nordea.

– Det här projektet är oerhört viktigt for SAP i Skandinavien, säger Thord Andersson, vd för SAP Svenska AB. Och vi hoppas kunna lägga till ytterligare lösningar inom ramen för Nordeaprojektet.

– Nordea är vår största kund inom banksektorn i Norden. För oss är avtalet ett tecken på förtroende från Nordea, säger Jim Hagemann Snabe, CEO SAP Nordic.

Förutom SAP kommer projektet sysselsätta konsulter från IBM och KPMG som fungerar som underleverantörer till SAP.

Om Nordea
Nordea är detn största finansföretaget i Norden med tillgångar om cirka 233 miljarder Euro. Nordea är världsledande inom internet-banking och e-handel med 2,4 miljoner kunder. Nordea och också stora marknadsandelar inom Norden, 40 procent i Finland, 25 procent i Danmark, 20 procent i Sverige och 15 procent i Norge. Nordea har också en stark ställning inom försäkringar. Inom området livförsäkringar har Nordea marknadsandelar som 35 procent i Finland, 10 procent i i Danmark, 9 procent i Norge och 6 procent i Sverige.
Nordea har den största kunddatabasen av alla företag inom bank, försäkring och finans i Norden. Där ingår cirka 9 miljoner privatkunder och 600 000 företagskunder samt dessutom 500 större företag. Nordea är också ledande kapitalförvaltare på den nordiska finansmarknaden med 97 miljarder Euro som förvaltas. Nordea har 1 260 bankkontor i norden, 125 försäkringskontor och till det en ledande telefonbank-rörelse och internet-tjänster.