VD SAP Americas

Amerikanska marknaden har vänt tidigare än vi trott

StockholmSAP koncernen, världsledande inom öppna integrerbara e-businesslösningar, rapporterar att den amerikanska marknaden har hämtat sig oväntat snabbt och kraftfullt sedan september då marknaden dök rejält mot slutet av tredje kvartalet.

– Jag är förvånad över hur snabbt vi kunnat komma igång med att diskutera nya affärer, berättar Wolfgang Kemna, VD för SAP Americas i samband med en konferens.

– Det kommer inte att bli ett fantastiskt fjärde kvartal, men jag är positivt överraskad om hur starkt vår kundbas aktivt började efterfråga strategiska lösningar, projekt och uppgraderingar. En del kontrakt har omförhandlats till att bättre passa in i en mer osäker omvärld.

Sammantaget såg det betydligt ljusare ut än Kemna hade förväntat sig. Han kunde heller inte se att SAP Americas tappade affärer till konkurrenterna.

Samma starka trend kunde han se även i Latin America och i Kanada.

– Men det tar längre tid att förhandla fram avslut idag än det gjorde för ett år sedan, tillägger Wolfgang Kemna.

Efter att SAP under tre kvartal har överträffat analytikernas förväntningar blev tredje kvartalet en besvikelse, trots en tillväxt på +15 procent, huvudsakligen beroende på en kraftig försämring i USA. Den europeiska tillväxten låg på +32 procent.

På helår räknar SAP koncernen med en tillväxt på 15 procent, en prognosnedskrivning om 5 procent, och en rörelsemarginal på 20 procent.

Konkurrenter som Oracle, Siebel och i2 har samtliga fått känna av den kraftigt vikande amerikanska marknaden sedan septemberattacken vilket ytterligare har försämrat deras redan hårt sargade ekonomiska situationer.