SAP slår alla rekord

Försäljningen i Q4 ökar till över 1 miljard euro

StockholmSAP, världens ledande leverantör av infrastrukturell mjukvara meddelar idag att den preliminära licensförsäljningen för fjärde kvartalet 2001 förväntas överstiga en miljard euro. Baserat på detta beräknas helårsresultatet öka med över 16 procent och rörelsemarginalen ligga i paritet med förra årets 20 procent, borträknat avdrag för personalens aktiesparprogram och extra ordinära kostnader i samband med förvärvet av TopTier Inc.

SAP förväntar sig en fortsatt tuff marknad i ett kortare perspektiv. Med utgångspunkt från rådande ekonomiska förutsättningar förväntas kunderna vara fortsatt försiktiga när det gäller investeringar i e-businesslösningar.

Det preliminära resultatet för 2001 kommer i sin helhet att presenteras den 23 januari 2002.