SAP segrare år 2001

SAP går ut som segrare i marknadskriget 2001 inom området affärssystem och räknar med en starkare tillväxt än de svenska konkurrenterna 2002.

StockholmSAP-koncernen räknar med att behålla rörelsemarginalen om 20 procent år 2002. Marknadstillväxten är i ett globalt perspektiv svårbedömbar. Däremot beräknas ökningen i Norden uppgå till 20 procent, vilket är mer än vad de svenska konkurrenterna förväntar sig.

SAP Svenska AB gjorde ett mycket starkt 2001 med en ökning av licensförsäljningen på 87 procent och en omsättningsökning på 55 procent.

– Vi räknar med att ta ytterligare marknadsandelar under 2002. Det gäller särskilt inom SCM, CRM och företagsportaler, säger Thord Andersson, VD SAP Svenska AB.

Hur stor SAPs försäljning är, framgår av en jämförelse med några av konkurrenterna, som i dagarna presenterat sina bokslut för 2001, se nedan.

– Man kan se att de flesta av våra konkurrenter har en total licensförsäljning i samma storleksordning som enbart SAPs ökning av licensförsäljningen under året, dvs 122 miljoner euro. SAPs totala licensförsäljningen blev 2500 miljoner euro under 2001, konstaterar SAPs marknadsanalytiker Johan Tannlund.

– Oracle som är en viktig konkurrent till SAP visar en minskning med över 40 procent globalt vad gäller licensförsäljning för affärssystem. Det motsvarar en minskning på mer än 100 miljoner euro, säger Johan Tannlund vidare. Notera dock att Oracle, liksom konkurrenten Navision, har brutet räkenskapsår.

Total licensförsäljning och omsättning
2001
  IFS Intentia IBS Navision* SAP
  Meuro % Meuro % Meuro % Meuro % Meuro %
Licenser 136 +30 132 +20 57 +19 153 +28 2 500 +5
Omsättning, totalt 346 +34 441 +24 280 +17 212 +25 7 300 +17

* Beräknat på Q3 Q4 00/01 och Q1 Q2 01/02 då Navision har brutet
räkenskaps&aringr

Licensförsäljning, ökning i miljoner euro 2001
IFS Intentia IBS Navision SAP
31 22 9 33 122

Licensförsäljning, ökning i miljoner euro
2001
IFS Intentia IBS Navision SAP
31 22 9 33 122