SAPs årsresultat för 2001

Ökad försäljning, utmanar svenska konkurrenter

StockholmStockholm – February 8, 2002 – SAP ökade sin försäljning kraftigt under 2001. Jämfört med året innan blev ökningen 17 procent. Samtidigt behöll SAP sin rörelsemarginal på 20 procent, samma nivå som år 2000. Den sammanlagda omsättningen slutade på 7,3 miljarder Euro eller 67 miljarder SEK.

– Sverige är ett satsningsområde för SAP. De svenska konkurrenterna får det tufft när vi nu börjar bearbeta mindre och medelstora företag med våra paketerade industrilösningar. Det sade SAP Svenskas VD Thord Andersson på en press- och analytikerkonferens i Stockholm på onsdagen.

SAP Sverige räknar med kraftigt ökande marknadsandelar de kommande åren. – Drivkraften bakom den här utvecklingen är att marknaden för affärssystem är ganska outvecklad i Sverige jämfört med många andra länder. Många svenska företag har hemmabyggda system, och användningen har varit begränsad till vissa typer av system, framför allt Financials och Human Resources.

– Vi ser därför att det finns ett starkt behov av moderna standardiserade internetbaserade affärssystem. Den här marknadsbilden har gjort att vi nu är aggressivare än tidigare. För att klara den här satsningen växer SAP:s svenska organisation för närvarande med 20 personer i månaden.

Under 2001 ökade intäkterna för SAP Svenska AB med 80 procent. Marknadsandelen ökade med 20 procent, med den starkaste tillväxten inom Human Resources och de nya tillväxtområden CRM och SCM. Även vad gäller portaler ökade marknadsandelen kraftigt. VD Thord Andersson kommenterade också marknadsutvecklingen för affärssystem efter attacken mot World Trade Center den 11 september förra året, som ledde till att många kunder avvaktade med nya investeringar i affärssystem. – Dessa affärerer har istället kommit in under fjärde kvartalet och vi räknar med att fler sådana framskjutna affärer görs under början av 2002. Därtill kommer många nya kunder. Vi ser en våldsam ökning av antalet prospects under andra kvartalet 2002. Jag tror det släpper på allvar då. Den samlade redovisningen av SAPs resultat för år 2001 finns att hämta på:
www.sap.com/company/investor/.
Mer information finns på:
www.sap.com/press/press.asp?pressID=706