SAP föreslår aktieutdelning på 0,58 euro

StockholmStyrelsen i SAP AG, världens ledande leverantör av e-businesslösningar, föreslår bolagsstämman att fastställa utdelningen till 0,58 euro (5,28 SEK) per aktie. Förra året utbetalades en utdelning på 0,58 euro per preferensaktie och 0,57 euro per stamaktie. Vid bolagsstämman förra året fattades även beslut att endast ett aktieslag skulle gälla, vilket trädde ikraft den 18 juni 2001.

Vidare föreslås bolagsstämman välja revisionsbyrån Arthur Anderson för revidering av bolaget.

Bolagsstämman äger rum den 3 maj 2002 i Mannheim, Tyskland.