SAP oberoende av plattform

Stödjer fullt ut Web Services och .NET

StockholmSAP meddelade igår under CeBIT-mässan att företagets lösningar nu även stödjer .Net från Microsoft. Det innebär att SAP idag är den enda mjukvaruleverantören som är helt plattformsoberoende. Det betyder att SAPs lösningar enkelt kan integreras mot såväl Microsoft-miljön som Java-sfären. Hittills har varken Oracle eller Microsoft valt att koppla upp sig mot Java-spåret.

– SAPs beslut att stödja .Net är en viktig milstolpe för oss, sade Microsofts chef Steve Balmer under sin presskonferens på CeBIT mässan.

SAPs drivkraft för den snabba teknikutvecklingen har varit storföretagens behov.

– Vi har insett att it-strukturen på företagen är mycket heterogen och att det skulle vara orealistiskt , både tidsmässigt och ekonomiskt, att kräva att samtliga befintliga system skulle bytas ut, säger Thord Andersson, VD SAP Svenska.

Samverkan och integration är just nu de tyngsta buzz-worden inom it-sektorn. Världen är idag, i stort, uppdelad i två teknikläger. Dels finns det java-baserade Web Services samt IBM Websphere. Dels finns .Net med Microsoft som ursprung som inte är java-baserad.

– Det som verkligen skiljer oss från alla andra aktörer är att vi har mångårig erfarenhet av affärsprocesser. I klartext betyder det att kunder genom Web Services får omedelbar access till över 500 affärslösningar inom ramen för internetplattformen mySAP.com, förtydligar Thord Andersson

Att SAP menar allvar med sin extremt öppna arkitektur och integrerbara teknologi visar företaget genom att aktivt deltaga i Java Community Process och Universal Discovery Description and Integration (UDDI).