SAP spetsar till sitt industrifokus

SAP lanserar nya versioner av sitt logistiksystem, Supply Chain Management (SCM), med fokus på specifika behov inom ett antal industrier och branscher. Bil-, läkemedels-, kemisk industri och produktion av konsumentvaror samt olja och gas är några exempel.

Stockholm– Utvecklingstrenden på denna marknad går från allmänna till mer skräddarsydda lösningar utvecklade för enskilda industriers behov, säger vice VD och utvecklingschef Karen Peterson på Gartner Inc, ett oberoende analysföretag som tittat närmare på SAP.

– För kunden innebär detta snabbare och mindre riskfylld implementering, samtidigt som nödvändiga anpassningar i systemet blir enklare för att möta den individuella marknadens behov, tillägger Karen Peterson.

Företag får med de nya versionerna av mySAP SCM helt nya möjligheter att snabbt anpassa sin produktionskedja till förändringar i efterfrågan på marknaden. Med hjälp av dessa lösningar kan samtliga inblandade parter i leveranskedjan nu dela på informationen i realtid och arbeta parallellt istället för sekventiellt mot gemensamma mål.

– Med mySAP SCM kommer produkterna snabbare ut på marknaden. Det innebär minskade kostnader, ökad konkurrenskraft och bättre service till kunderna, säger Thord Andersson, VD för SAP Svenska AB.

Internationella finansanalytikerna Goldman Sachs, som nyligen gjort en analys av SAP menar att SAP gjort stora framsteg med sina lösningar för bl.a SCM, CRM (kundvårdssystem), Portaler och Business Intelligence (analys- och beslutsstödsystem) – områden som även kommer att driva utvecklingen på affärssystemmarknaden långsiktigt.

De nya versionerna av mySAP SCM kommer att erbjudas inom ramarna för SAPs e-businessplattform mySAP.com. Lösningarna baserar sig på en öppen arkitektur med väletablerade
industristandards och protokoll såsom bla HTML, XML och WAP.