SAP utmanar Siebel inom kundvårdssystem

Enligt Merrill Lynch kommer SAP att bli den stora vinnaren inom kundvårdssystem, CRM och en seriös utmanare till dominerande Siebel under 2002. Rapporten publicerades den 25 februari och SAP-aktien ges även långsiktigt starka köprekommendationer.

Stockholm”SAP har på mycket kort tid, trots sin relativt sena etablering på CRM-marknaden, uppvisat mycket stora framsteg både vad gäller funktionalitet och nya kundkontrakt”, enligt rapporten.

Enligt Merrill Lynch har CRM-marknaden gått in i en ny mognadsfas där företagens investerings-beslut handlar om integration snarare än best-of-bread-lösningar. Detta i takt med att skillnaden i funktionalitet mellan leverantörerna har minskat.

”Vi har sett att företagen i första hand vänder sig till sina existerande leverantörer när man överväger kompletterande it-lösningar. Det är till SAPs fördel eftersom många av SAPs kunder ännu inte valt någon CRM-lösning.”

– Sverige positionerade sig i fjol som den fjärde största CRM-marknaden i Europa med en total omsättning på 103 miljoner euro, enligt en IDC-rapport från augusti 2001.

– Förra året ökade SAP Svenskas marknadsandel med 8procent, vilket innebär att vi nu står för cirka 10 procent av den svenska marknaden, säger Johan Tannlund, marknadsanalytiker på SAP Svenska AB.

Merrill Lynch uppskattar värdet av den globala CRM-marknaden till ca 20 miljarder euro år 2005.