Unilever satsar på e-business med SAP

Dagligvarujätten Unilever har tecknat ett treårigt globalt IT-strategi-avtal med SAP. Avtalet ligger på många miljoner euro och berör 24.000 anställda.

StockholmAvtalet innebär att SAPs klassiska affärssystem ska uppgraderas till e-businessplattformen mySAP.com. Inom kort kommer även över 100 000 Unilever-anställda att få en egen rollbaserad företagsportal på sin dator.

– IT spelar en nyckelroll när det gäller att stödja vår tillväxtstrategi. Dessutom får vi ökade möjligheter att kontrollera kostnaderna, vilket påverkar våra vinstmarginaler positivt, säger Peter Slator, informationsdirektör på Unilever.

– Svängningarna och kundpreferenserna inom dagligvaruhandeln är oerhört snabba, vilket ställer extremt höga krav på feedback och anpassning av tillverkning och produktutveckling. Här har mySAP SCM visat sig möta kraven inte bara idag utan även vid en fortsatt expansion, berättar Leo Apotheker, SAPs EMEA-chef .

– SAP är den mjukvaruleverantör som kommit längst när det gäller öppenhet och integration, vilket är skälet till att vi globalt sedan många år arbetar med deras lösningar. SAPs företagsportaler tar ytterligare ett rejält steg mot ett ännu öppnare IT-landskap genom att den även öppnar upp sig mot leverantörer, partners och kunder. För de anställda blir gränssnittet enkelt och lättöverskådligt, med all nödvändig information tillgänglig när och var som helst.Och det gäller även grossisterna, avslutar Peter
Slator.

Om Unilever
Unilever är en holländsk-brittisk koncern med över 295.000 anställda på 300 dotterbolag i drygt 100 länder. I Unilever Sverige, som har sitt huvudkontor i Helsingborg, ingår tre dotterbolag som tillsammans sysselsätter ca 2000 anställda. Bolagen tillverkar och marknadsför en lång rad välkända dagligvaror med stark ställning på den svenska marknaden.