SAP ökade försäljningen

– största ökningen i Norden

StockholmSAP AG ökade omsättningen under första kvartalet med 9 procent, från € 1.52 miljarder (2001) till € 1.66 miljarder (2002). Nettovinsten uppgick till € 121 miljoner, en ökning från € 117 miljoner första kvartalet 2001.Vinsten per aktie uppgick till € 0,38, en ökning från € 0,37 motsvarande kvartal förra året. Såväl nettovinsten som vinsten per aktie är angivna före justeringar för kostnader i samband med förvärvet av Top Tier och innehavet av Commerce One.

Produktintäkterna ökade med 6 procent, från € 943 miljoner första kvartalet 2001 till € 999 miljoner. Licensintäkterna minskade med 12 procent, från € 458 miljoner till € 402 miljoner. Konsultintäkterna ökade med 18 procent från € 458 miljoner till € 539 miljoner.

I EMEA-regionen (Europa, Mellanöstern och Afrika) ökade försäljningen under första kvartalet med 11 procent, från € 796 miljoner till € 886 miljoner. Den procentuella försäljningsökningen i Norden uppgick till det dubbla.

I region Americas ökade försäljningen med 7 procent, från € 550 miljoner till € 587 miljoner. I Asia-Pacific-regionen ökade den med 4 procent från € 178 miljoner till € 185 miljoner.

”Det är oerhört glädjande att vi fortsätter att växa så starkt i EMEA, och särskilt i Norden”, säger Thord Andersson, VD för SAP Svenska AB. ”Det visar på SAPs styrka”.

Trots försäljningsökningarna i alla regioner, är villkoren för försäljningen av mjukvara fortsatt utmanande. För resten av året väntar sig SAP att villkoren förbättras och att andra halvåret blir starkare än det första.

SAP upprepar prognosen för 2002 med en försäljningsökning med ca 15 procent och en rörelsemarginal på minimum 21 procent.

Hela globala resultatet: www.sap.com/company/investor/
Webcast conference call: 3 pm CET