SAP levererar affärssystem till Posten

SAP levererar affärssystem till Posten. Målsättningen är att införa en modern applikationsplattform för hela bolaget som omfattar allt från försäljning och kundvård till administrativt systemstöd inom ekonomi, finans och personal.

StockholmFörst på tur i samarbetet mellan Posten och SAP står införandet av ett modernt IT-stöd för kundkontakter. Det kommer att ske inom ramarna för koncernens försäljnings- och Call Center-verksamhet med planerad start våren 2003. Samma år planeras även införande av SAPs systemlösningar för den interna verksamheten i syfte att genomföra förenklade arbetsprocesser inom områdena ekonomi, finans och personaladministration.

IT-stödet för företagets marknadsförings- och kampanjarbete kommer att ske året därpå.

SAPs lösningar bygger på den webbaserade plattformen mySAP.com. Denna kommer successivt att ersätta ett 70-tal system inom Postens verksamhet.

-Posten är en strategiskt mycket viktig affär för SAP. Vi upplever idag ett ökat intresse på marknaden för heltäckande och flexibla plattformar som mySAP.com, där de olika lösningarna kan införas i den takt som passar kunden bäst, säger Thord Andersson, VD på SAP Svenska AB.