SAP och Atlas Copco ingår globalt avtal

Stockholm, Sverige , 13 maj 2002. Atlas Copco AB och SAP Svenska AB har ingått ett långsiktigt globalt avtal. Målet med överenskommelsen är att införa en övergripande standardlösning som kan omfatta och optimera affärsprocesserna inom Atlas Copco och bereda vägen för nya affärsmöjligheter.

Stockholm– Det här är ett affärsmässigt beslut. Det kommer att fastställa riktlinjerna för nästa generations systemlösningar för affärsstöd. Det säger Gary Fritz, Vice President Information Technology inom Atlas Copco Gruppen.

– En gemensam systemlösning gör det möjligt att låta information utan hinder överföras mellan Atlas Copco och företagets kunder, underleverantörer, anställda, bankkontakter och även berörda myndigheter, säger Thord Andersson, Managing Director, SAP Svenska AB.

– Härigenom får Atlas Copco betydande konkurrensfördelar för att möta framtidens krav, fortsätter Thord Andersson.

Atlas Copco och SAP Svenska ser avtalet som en milstolpe i strävanden att standardisera och återanvända affärsprocesserna såväl inom koncernen som tillsammans med externa kontakter. Avtalet omfattar hela plattformen mySAP.com inklusive alla komponenter. Till exempel så kommer de olika företagen inom Atlas Copco att ha full tillgång till alla komponenter som logistiksystem (Supply Chain Management), elektroniska inköp (e-procurement), omvärldsbevakning, personaladministration, samt ekonomi- och finanssystem. Dessutom kommer Atlas Copco införa kundvårdssystem till stöd för de globala kundcentren och en portal teknologi som innebär en snabbare integrering.

CONTACT
Gary Fritz, Vice President, Vice President Information Technology
gary.fritz@atlascopco.com

Atlas Copco är en internationell koncern med huvudkontor i Stockholm. Under år 2001 var den samlade försäljningen 51 miljarder svenska kronor (5,4 miljarder Euro) varav 98 procent i utlandet. Koncernen har nästan 26 000 anställda. Atlas Copco tillverkar och säljer utrustning och generatorer som arbetar med tryckluft, utrustning för bygg- och anläggningsarbete och för gruvdrift, elektriska och tryckluftdrivna verktyg samt monteringssystem. Koncernen arbetar också med service och uthyrning av utrustning. Inom Atlas Copco finns också kända varunamn som RSC, Milwaukee Electric Tool, Chicago Pneumatic, and AEG Power Tools. Mer information på internet: www.atlascopco-group.com.