SAPs bolagsstämma

  • Aktieutdelning på 0,58 euro
  • Andersen ersätts

StockholmBolagsstämman för SAP AG, världens ledande leverantör av e-businesslösningar, fastställde utdelningen till 0,58 euro (5,28 SEK) per aktie. Förra året utbetalades en utdelning på 0,58 euro per preferensaktie och 0,57 euro per stamaktie. Vid bolagsstämman förra året fattades även beslut, i enlighet med styrelsens förslag, att endast ett aktieslag skulle gälla, vilket trädde ikraft den 18 juni 2001.

Stämman tillstyrkte även SAPs rättighet att återköpa upp till 30 miljoner aktier.

Styrelsen hade förelagt bolagsstämman att besluta om huruvida Arthur Andersen skulle få fortsatt förtroende att revidera bolaget. Detta avslogs av stämman, som i stället valde KPMG. Bakgrunden är Arthur Andersens inblandning i skandalerna kring Enrons konkurs.

Bolagsstämman ägde rum den 3 maj i Mannheim, Tyskland.