Nytt dreamteam på het utkontrakteringsmarknad

SAP Svenska AB har tecknat ett så kallat Hosting Partner-avtal på Sverigenivå tillsammans med Cap Gemini Ernst & Young Sverige AB

StockholmAvtalet innebär att två av världens ledande företag inom affärssystem, e-business och managementstrategier har börjat samarbeta som en ledande tung aktör på den allt hetare marknaden för utkontraktering, som i Sverige började ta riktig fart först under förra året.

– Allt fler företag ser i dag outsourcing som ett medel att frigöra resurser som i stället kan investeras i företagets kärnverksamhet. Detta i takt med att outsourcing-marknaden mognat, säger Stefan Iveborg, partneransvarig på SAP Svenska AB och fortsätter:

– Vår målsättning är att endast samarbeta med de aktörer som har kompetens och erfarenhet av att implementera, drifta, underhålla och uppgradera hela eller delar av SAP-miljön.

Cap Gemini Ernst & Young Sverige AB (CGE&Y) har redan i dag stor erfarenhet av att drifta omfattande affärssystem inom koncerner, till exempel Gambro, Mölnlycke Health Care och Akzo Nobel BU Surface Chemistry.

– Trenden är tydlig. Vi har under de senaste åren, i takt med att efterfrågan tilltagit, successivt utvecklat vår kompetens och erfarenhet av att drifta omfattande affärssystem inom stora koncerner, säger Peter Hallin, ansvarig för CGE&Y:s infrastrukturenhet.

Den totala nordiska marknaden för utkontraktering beräknas i år uppgå till 2,7 miljarder SEK och tillväxten förväntas enligt analytiker ligga på 20 procent under de närmaste åren. Främst förväntas den offentliga sektorn, tillverkande företag och större serviceföretag lägga ut sin IT-drift som ett led i en ökad fokusering på kärnverksamheten.

Den totala nordiska marknaden för utkontraktering beräknas i år uppgå till 2,7 miljarder SEK och tillväxten förväntas enligt analytiker ligga på 20 procent under de närmaste åren. Främst förväntas den offentliga sektorn, tillverkande företag och större serviceföretag lägga ut sin IT-drift som ett led i en ökad fokusering på kärnverksamheten.
Den totala nordiska marknaden för utkontraktering beräknas i år uppgå till 2,7 miljarder SEK och tillväxten förväntas enligt analytiker ligga på 20 procent under de närmaste åren. Främst förväntas den offentliga sektorn, tillverkande företag och större serviceföretag lägga ut sin IT-drift som ett led i en ökad fokusering på kärnverksamheten