SAP: Första halvåret 2002

Fortsatt försäljningsökning och väntad ökad rörelsemarginal till 21% på helår.

StockholmKraftigast ökning i Norden

Under första halvåret 2002 ökade försäljningen globalt med två procent till € 3, 44 miljarder (2001: € 3, 38 miljarder). Rörelseresultatet uppgick till €561 miljoner (2001: € 657 miljoner) före avsättningar för optionsprogram och företagsförvärv.

Licensförsäljningen visade en minskning med 19 procent under perioden och uppgick till € 898 miljoner (2001: € 1,1 miljarder).

Konsultintäkterna under perioden ökade till € 1, 08 miljarder (2001: € 987 miljoner) och utbildningsintäkterna uppgick till € 225 miljoner (2001: € 236 miljoner).

Försäljningen i EMEA ökade med 6 procent till €1, 86 miljarder (2001: € 1,76 miljarder). I den Asiatiska regionen gick försäljningen ner med 1 procent till € 394 miljoner (2001: € 398 miljoner) och i den amerikanska regionen låg minskningen på 3 procent och försäljningen uppgick till €1, 18 miljarder (2001: € 1, 22 miljarder).

I Norden ökade licensförsäljningen med 37 procent och konsultintäkterna visade en ökning med hela 68 procent. Omsättningen ökade främst i Danmark och Norge. I Sverige tecknades ett flertal större kontrakt bland annat med Posten, Nordea och Atlas Copco.

Det här visar att vi ökat våra marknadsandelar mycket kraftigt på en marknad där många av våra konkurrenter tvingas att backa rejält, säger Jim Hagemann Snabe, VD SAP Nordic.

Vi har genomfört nödvändiga omstruktureringsprogram och står nu redo att mer aktivt bearbeta marknaden för små och medelstora företag. Vår bedömning är att vi kan fortsätta att ta marknadsandelar trots en svårbedömbar marknadsbild, avslutar Jim Hagemann Snabe.

Framtidsutsikter globalt andra halvåret 2002
Enligt ett pressmeddelande av den 11 juli 2002 framgår att SAP väntar en intäktsökning med mellan 5 -10 procent för 2002. Utfallet är beroende främst av marknadsutvecklingen men även ett påbörjat besparingsprogram.

SAP AG: Nyckeltal i € miljoner

  2Q2002 2Q2001 %
Omsättning 1, 778 1,853 – 4
Licensförsäljning 496 646 -23
Rörelseresultat före skatt -107 264 -140
Rörelseresultat -232 116 -300
Antal anställda 29 354 26 774 10

För ytterligare information se www.sap.com/company/investor där även en konferens direktsänds med
SAPs koncernledning klockan 18.00 svensk tid. Konferensen kan även avlyssnas i efterhand.
Se även tidigare svenska pressmeddelande på www.sap.com/sweden.