SAPs preliminära resultat för 2:a kvartalet 2002:

Fortsatt hög vinstnivå, men försäljningsnedgång i USA

StockholmSAP Svenska fortsätter ta marknadsandelar

SAP AG, ett av världens största mjukvaruföretag, presenterade igår sitt preliminära resultat för andra kvartalet i år. Intäkterna för Q2 slutade på € 1, 778 miljoner. Det är fyra procent lägre än intäkterna för samma period förra året. Det är framförallt i USA som intäkterna sjunkit jämfört med förra året. I Europa, Mellersta Östern och Afrika ökade istället intäkterna något. Av SAPs utbud är det licensförsäljningen som sjunkit kraftigast, 23 procent ned jämfört med samma period året innan.

Rörelseresultatet för andra kvartalet blev € 326 miljoner vilket är 23 procent lägre än resultatet från samma period förra året. Siffrorna är redovisade före avsättningar för optionsprogram och företagsförvärv.

För helåret 2002 räknar SAP med att intäkterna fortsätter att växa med mellan fem och tio procent. Rörelsemarginalen för år 2002 ligger fast enligt prognos vilket betyder en ökning från 20 till 21 procent.

– Vi erövrar marknadsandelar både i Sverige och i andra länder. Det gäller särskilt inom områdena CRM (Customer Relation Management) och SCM ( Supply Chain Management) säger Thord Andersson, VD för SAP Svenska AB.

– Och vi ser ett ökat intresse för helhetslösningar som stöder hela affärslogiken.

Även för SAP Svenska AB beräknas resultaten följa prognosen för helåret 2002. De anpassningar som måste göras för att möta det ändrade efterfrågemönstret har redan genomförts.

– Vi har rekryterat seniora, erfarna medarbetare med stort industrikunnande och vi har en kompetent ledningsgrupp på plats för att möta marknadens krav, säger Thord Andersson avslutningsvis.