SAP trotsar marknadsklimatet – Tecknar nytt globalt avtal med Wrigley Co

StockholmWrigley Company, med en årsomsättning på över 23,5 miljarder kronor, har valt den integrerbara it-plattformen mySAP.com för att öka lönsamheten, förbättra marknadspositionen och bädda för tillväxt. Kontraktet omfattar Wrigleys samtliga 10 000 anställda över hela världen, som därmed får ett enda gemensamt gränssnitt att arbeta i.

Den globala utrullningen och övergången till mySAP.com har skett mot bakgrund av framgångsrika implementationer i delar av Europa samt i Skandinavien i augusti i år. Wrigleys övergripande målsättning är införa ett enda koncerngemensamt affärssystem för att få full transparans och koppling mellan företagets mål och strategier å ena sidan och tillverkning, försäljning och distribution å den andra.

Det här är det fjärde stora avtalet under september i år och det andra inom konsumentvaruindustrin. Det första var med världsledande chokladtillverkaren Hershey.

– Vi behöver ett robust system som kan hantera hela kedjan från fabrik ut till återförsäljare och kunder. Vi ställde ett större antal branschspecifika krav. SAP var den enda leverantören som kunde möta dessa fullt ut. Dessutom fanns flera andra företag i vår bransch på deras kundlista, vilket säkerställer att systemet är väl beprövat, berättar Donagh Herlihy, informationsdirektör på Wrigley Company.

– När mySAP.com är utrullat globalt kommer vi successivt att implementera mySAP CRM, mySAP Enterprise Portal och mySAP Human Resources, tillägger Donagh Herlihy.

– Vi är mycket stolta över att världsledande och välkända Wrigley har valt SAP för att förbättra effektiviteten och öka sina marknadsandelar i världen, säger Léo Apotheker, President Global Fields Operations SAP AG.