Q3 2002: Rörelseresultatet visar en betydande ökning

Vinsten per aktie steg signifikant till €0.65 och försäljningen ökade till 1,7 MEUR. SAP fortsätter att ta marknadsandelar över hela världen.

StockholmKoncernens försäljning i Q3 ökade något till 1,702 MEUR jämfört med motsvarande period föregående år (1,649). Även EMEA ökade sina intäkter i Q3 med 9 % till 913 MEUR (841). Trots farhågor om en ekonomisk avmattning i Europa fortsätter EMEA att vara en stark region för SAP och företaget tror att denna trend kommer att fortsätta.

I Asia Pacific ökade intäkterna med 4 % till 203 MEUR (195), medan resultatet minskade med 4 % i Americas (USA och Kanada), som nådde 586 MEUR i Q3 (613). Trots nedgången är SAP tillfredsställt med resultatet för Americas, som verkar ha stabiliserats.

Rörelseresultatet i Q3 för koncernen uppgick till 336 MEUR, vilket är en markant ökning jämfört med motsvarande period föregående år (159).

Produktförsäljningen i Q3 ökade med 5 % till 1,040 MEUR (995). Licensintäkterna minskade med 3 % till 435 MEUR (447) och konsultintäkterna ökade med 4 % till 545 MEUR (524). Intäkterna för utbildning minskade med 14 % till 97 MEUR (113).

Försäljningen av mySAP CRM nådde 93 MEUR i Q3, en ökning med 19 % (78). Detta utgör 21 % av SAPs totala mjukvaruförsäljning. Försäljningen av mySAP SCM minskade i Q3 med 3 % jämfört med motsvarande period föregående år till 95 MEUR (98), vilket motsvarar 22 % av de totala mjukvaruintäkterna.

Antalet anställda uppgick vid tredje kvartalets utgång till 28,909, en minskning med 2 % sedan 2001-09-30.

– Resultatet visar att våra strategiska förvärv av TopTier och samarbetet med Commerce One har varit drivande när det gäller utveckling och försäljning av ny, överlägsen teknologi framförallt portaler, Business Intelligence och Exchange-teknologi, säger Hasso Plattner, Co-Chairman, CEO, SAP AG.

– Även i Sverige ser vi en klar intäktsökning. Det gäller både licensförsäljningen och maintenance, vilket innebär att vi fortsätter att ta marknadsandelar. Vår pipeline för Q4 ser även den lovande ut, säger Thord Andersson, VD, SAP Svenska AB.

Utsikter:
SAP lämnar för närvarande ingen intäktsprognos för helåret 2002, främst p g a att den övergripande politiska och ekonomiska situationen är svårförutsägbar. Dock påpekas att företaget har fortsatt fokus på kostnadskontroll samt på att allokera resurser för att kunna matcha kundernas långsiktiga behov av IT-investeringar. Pipeline för försäljning är fortsatt stark och SAP bedömer att man kommer fortsätta att ta marknadsandelar.

SAP räknar med att vinstmarginalen för 2002 ska förbättras med åtminstone en procent jämfört med 2001 (20 %), även om intäkterna på helårsbasis skulle bli oförändrade jämfört med föregående år, detta genom kostnadsbesparingar.

Conferens Call / Webcast:
SAP AGs koncernledning kommer att hålla en presskonferens kl 15.00. Den kommer även att finnas på http://www.sap.com/investor för återuppspelning.