Thord Andersson lämnar SAP

StockholmThord Andersson lämnar posten som VD för SAP Svenska AB med omedelbar verkan. Orsaken är meningsskiljaktigheter kring den strategiska inriktningen för den svenska verksamheten. Jan Arpi, idag vice VD och finansdirektör, har utsetts till ställföreträdande VD.

– Vi kommer nu att intensifiera vår satsning på mindre och medelstora företag. Samtidigt ökar vi stödet till våra nuvarande kunder så att de kan optimera användningen av sina affärssystem, säger Jim Hagemann Snabe, Regional Managing Director i SAP Nordic.

Sökprocessen efter en ny VD har påbörjats.