Vattenfall effektiviserar kärnbränsleförsörjningen

Vattenfall har valt en lösning från SAP för att optimera bränsleförsörjningen till tre av landets kärnkraftverk. Systemet har installerats av Cap Gemini Ernst & Young.

StockholmVattenfall Bränsle AB, ett företag inom Vattenfallkoncernen, ansvarar för försörjning av bränsle till tre av landets kärnkraftverk – Barsebäck, Ringhals och Forsmark. Den omfattande planeringen för att försörja kärnkraftverken med bränsle förenklas och optimeras numera med hjälp av en lösning från SAP kallad APO (Advanced Planner and Optimizer).

– Med hjälp av SAPs lösning effektiviserar vi bränsleförsörjningen och våra processer. Vi ser också att andra energiföretag kan dra nytta av de fördelar som den här lösningen för med sig, framför allt på USA-marknaden. Vi har därför valt att samarbeta med Cap Gemini Ernst & Young, som är en utmärkt partner för att sprida lösningen vidare globalt, säger Ali Etemad, vice vd på Vattenfall Bränsle.

Genom att komplettera Vattenfalls befintliga SAP-system med APO-lösningen får Vattenfall Bränsle förutsättningar för att effektivisera arbetet med att planera och simulera framtida logistikflöden och leveransscenarier. Detta arbete, som tidigare tog upp till två veckor, kan nu utföras på betydligt kortare tid. Eftersom simuleringen går snabbare kan Vattenfall Bränsle på kort tid ta fram flera alternativa scenarier och därmed öka sin anpassningsförmåga efter olika tänkbara förändringar på marknaden.

Den nya bränsleförsörjningslösningen har just driftsatts. Cap Gemini Ernst & Young Sverige AB har ansvarat för implementeringen av SAPs APO-lösning, som är en av flera lösningar inom ramen för SAPs Supply Chain Management-erbjudande.

För ytterligare information kontakta:

Ali Etemad, Vice vd, Vattenfall Bränsle AB
Tel: 08- 739 50 00
E-post: ali.etemad@vattenfall.com

Therese Sinter, PR-koordinator, Cap Gemini Ernst & Young Sverige AB
Tel: 070- 3614621
E-post: therese.sinter@cgey.com

Karin Haggård, Communications Manager, SAP Svenska AB
Tel: 08- 587 701 96
E-post: karin.haggaard@sap.com

Om Vattenfall
Vattenfalls vision är att vara ett ledande europeiskt energiföretag. Idag producerar Vattenfall el och levererar energi till flera miljoner kunder i Norden och norra Europa. De största elkunderna är industrier och energiföretag. Vattenfalls huvudprodukter är el och värme. Koncernens övriga omsättning 2001, förutom verksamheten i Tyskland, beräknas till över SEK 40 miljarder.

Vattenfall Bränsle AB agerar under Vattenfallkoncernens ”Resultatenhet Elproduktion Norden” och erbjuder kunderna bränsle av rätt kvalitet, i rätt tid och till rätt volym, till lägsta möjliga kostnad. Företaget har cirka 45 anställda med kontor i Stockholm och Västerås.

Om Cap Gemini Ernst & Young
Cap Gemini Ernst & Young är ett av världens största konsultföretag inom management och IT. Koncernen erbjuder tjänster på global nivå inom strategi, systemintegration, systemutveckling, design och outsourcing. Målet är att hjälpa företag att fortsätta växa och skapa affärsnytta med hjälp av ny teknik. Cap Gemini Ernst & Young har 55 000 anställda, varav cirka 2 600 i Sverige, och en global omsättning på 8,4 miljarder euro (2001). Aktien är noterad på Parisbörsen. Mer information finns på www.se.cgey.com/