SAPs licensintäkter för Q4 2002 förväntas uppgå till 8,55 miljarder kronor

Januari 9, 2003 av SAP News 0

StockholmSAP AG, världsledande inom affärssystem, rapporterar ett preliminärt resultat för fjärde kvartalet 2002 som visar på en licensförsäljning om cirka 8,6 miljarder kronor ( €950 miljoner). Baserat på detta räknar SAP med att de totala intäkterna för helåret 2002 kommer att öka något jämfört med 2001. Rörelsemarginalen förväntas öka med minst 1 procent över 2001 års marginal på 20 procent.

2002 årsresultat i sin helhet kommer att publiceras den 30 januari 2003, då även en presskonferens kommer att hållas.