Framgångsrik norsk VD tillträder som ny VD på SAP Svenska

Knut Morten Aasrud, idag VD för SAP Norge, kommer den 1 februari 2003 att tillträda som ny VD för SAP Svenska.

StockholmKnut Morten Aasrud har under sina 18 månader på SAP i Norge lyckats fördubbla försäljningen av licenser trots att den norska marknaden varit lika svår som den svenska. SAP i Norge har mött såväl Intentia och IFS i samband med upphandlingar.

– Vi har definitivt intagit positionen som ledaren på affärssystemmarknaden i Norge, säger Knut Morten Aasrud.
– Den svenska marknaden påminner i stort om den norska. Vår affärsstrategi ligger i linje med den framgångsrika globala strategin. SAP kommer fortsatt att ligga i framkant när det gäller teknologi och leverera integrerbara helhetslösningar som ger våra kunder stöd att hitta nya affärsmöjligheter och samtidigt ha full kontroll över verksamheten.

– Dessutom kommer SAP att satsa på marknaden för små och medelstora företag där vi under året kommer att lansera helt nya produkter för denna typ av kunder.

Knut Morten Aasrud kommer att kvarstå som VD för den norska verksamheten.

Knut Morten Aasrud var från 1997-2001 VD för Ementor Financial Systems (f d Provida ASA). Han har även haft flera befattningar inom Siemens Nixdorf Information Systems, både i Norge och internationellt. Mellan åren 1986-1992 arbetade han på Norsk Data.