SAP presenterar resultatet för 2002:Ökad tillväxt och högre marginal

StockholmMjukvaruföretaget SAP (NYSE: SAP) presenterade idag resultatet för helåret och fjärde kvartalet 2002. Intäkterna ökade med 1 procent till 7,4 miljarder Euro samtidigt som marginalen steg med nästan tre procentenheter till 22,7 procent. Den totala marknadsandelen ökade kraftigt till 50 procent i förhållande till de fem största konkurrenterna (41 procent 2001). Resultatet (EBITDA) landade på 1,8 miljarder Euro (1,6) och nettoresultatet på 509 miljoner Euro (581) eller 1,63 Euro per aktie (1,85). Rensat för extraordinära kostnader hamnar resultatet på 1 miljard Euro (851 miljoner) eller 3,29 Euro per aktie (2,70).

Intäkterna i Europa, Mellanöstern och Afrika (EMEA) ökade med 7 procent till 4,1 miljarder Euro (3,8). SAP fortsätter att utvecklas väl på EMEA-marknaden trots svåra ekonomiska förutsättningar.

– Trots ett mer dämpat affärsklimat i Norden har SAP varit framgångsrikt och tagit betydande marknadsandelar, säger Knut-Morten Aasrud, VD SAP Svenska AB

– I Sverige har vi tagit flera stora affärer, bland annat Posten och Nordea. Vi har även tecknat avtal med en lång rad mindre företag och är därmed på god väg in på marknaden för medelstora och små företag, fortsätter Knut Morten Aasrud.

Resultatet för fjärde kvartalet
Intäkterna fjärde kvartalet minskade med 2 procent till 2,28 miljarder Euro (2,23) och nettovinsten landade på 474 miljoner Euro (319) eller 1,52 Euro per aktie (1,02). Resultatet rensat för extraordinära kostnader landade för fjärde kvartalet på 492 miljoner Euro (413) eller 1,58 Euro per aktie (1,31).

Förväntningar 2003
Trots den osäkra marknaden räknar SAP med att fortsätta ta marknadsandelar och öka lönsamheten under 2003. En försiktig bedömning från företagets sida visar på en förbättring (före extraordinära poster) av nettomarginalen med en procentenhet under 2003. Vinsten per aktie 2003 förväntas bli omkring 3,45 till 3,60 Euro.

Resultat 2002 i sin helhet, engelsk version.