SAPs licensintäkter för Q4 2002 förväntas uppgå till 8,55 miljarder kronor

StockholmSAP AG, världsledande inom affärssystem, rapporterar ett preliminärt resultat för fjärde kvartalet 2002 som visar på en licensförsäljning om cirka 8,6 miljarder kronor ( €950 miljoner). Baserat på detta räknar SAP med att de totala intäkterna för helåret 2002 kommer att öka något jämfört med 2001. Rörelsemarginalen förväntas öka med minst 1 procent över 2001 års marginal på 20 procent.

2002 årsresultat i sin helhet kommer att publiceras den 30 januari 2003, då även en presskonferens kommer att hållas.