SAP föreslår höjd aktieutdelning till 5,50 kronor (0,60 Euro)

StockholmSAPs styrelse och koncernledning föreslår bolagsstämman, som hålls den 9 maj 2003, att godkänna en aktieutdelning om €0.60 per aktie. Det innebär en ökning från förra årets nivå på €0,58 . Utbetalningen är planerad till den 12 maj 2003.