SAPs grundare Hasso Plattner blir ny styrelseordförande

Henning Kagermann kvarstår därmed som enda koncernchef

StockholmSAP AGs styrelse har föreslagit bolagsstämman, som hålls den 9 maj 2003,
att välja in Hasso Plattner i styrelsen. De två grundarna Dietmar Hopp och Hasso Plattner är överens om att Hasso Plattner ska efterträda Dietmar Hopp på posten som styrelseordförande, som han innehaft under fem år. Som en konsekvens av denna förändring kommer Hasso Plattner även att avgå som medlem i koncernledningen. Nuvarande Co-CEO Henning Kagerman kommer således fr o m den 9 maj 2003 kvarstå som enda koncernchef.

I enlighet med gällande tyska riktlinjer för styrelsers mandat kommer Hasso Plattner, i egenskap av styrelseordförande, att aktivt arbeta med strategifrågor och fortsätta arbeta på kontoren både i l Walldorf och Palo Alto.

– Vi har idag en stark organisation som har kraft att leda och utveckla nästa teknikskifte. Vi har under senare år visat att vi, trots ett dämpat affärsklimat, fortsätter att ta marknadsandelar. Därför känns det rätt att nu ta steget och fullt ut lämna över det dagliga arbetet till Henning Kagermann. Genom att jag därmed kan fokusera på strategier och idéutveckling kommer jag bättre kunna bidra till SAPs och våra kunders fortsatta framgångar, säger Hasso Plattner.

Henning Kagermann började sin karriär på SAP 1982 inom produktutveckling. 1991 blev han invald i koncernledningen. 1998 utnämndes han till Co-CEO.