SAP Svenska lägger ut löneadministrationen till Zalaris

Maj 14, 2003 av SAP News 0

StockholmSAP Svenska AB har ingått avtal med Zalaris Lönepartner AB, som ska hantera löneadministrationen för SAPs närmare 200 anställda baserat på mySAP HR och en web-baserad portal med Employee Self Service(ESS).

– Att SAP lägger ut administrationen på Zalaris är också ett erkännande för Zalaris och visar på möjligheten att även företag med nästan 200 anställda kan dra fördel av funktionerna i SAPs lösningar säger Björn Tellberg, vd Zalaris i Sverige.

– Kostnadsbesparingar och effektivitetshöjning genom outsourcing av ej affärskritisk verksamhet som Lön/PA, ligger helt i tiden. En viktigt orsak till att vi valde Zalaris är deras stora erfarenhet av våra SAP HR-lösningar säger Jan Arpi, vVD SAP i Sverige.


Om Zalaris:

Zalaris är en nordisk företagsgrupp, som tillhandahåller innovativa och moderna löne- och personaladministrativa tjänster till större nordiska och internationella verksamheter. Vår affärsidé är att öka effektiviteten och minska kostnaderna hos våra kunder genom att på outsourcingbas anförtros ansvaret för transaktionell lön- och personaladministrativa processer. Zalaris tjänster är baserade på lösningar från SAP samt produkterna LP-Lön. Zalaris Svenska har verksamhet i Stockholm, Göteborg och Lund, och bland kunderna finns välrenommerade företag som Kodak, Nokia, Motorola, Goodyear, Infineon m.fl. För mer information, se www.zalaris.se