Elleverantör sparar hundratals miljoner

HR-system räknades hem på fem år

StockholmDet är möjligt att nå snabb avkastning på en investering i SAPs lösning för löne- och personaladministration – mySAP HR. Det visar en fallstudie som genomförts enligt Gartners metodik.

Studien har gjorts på den ledande kanadensiska elleverantören TransAlta Corporation, som arbetar med SAPs affärssystem sedan 1996. Studien har genomförts med analysföretaget Gartners särskilda metodik för mätning av kostnadsbesparingar och intäktsdrivande effekter av olika affärsprocesser.

Studien visade att TransAltas investering kunde räknas hem på knappt fem år och att företaget kommer att kunna spara motsvarande 170 miljoner SEK (31 MCAD) under en tioårsperiod. Det är en betydligt snabbare återbetalning och en betydligt högre lönsamhet än vad företaget hade räknat med.

”Studien visar att företag kan öka sina intäkter genom att väva samman personalproduktivitet och strategiska affärsprocesser med hjälp av mySAP HR”, kommenterar Deborah Schmidt, global vice president, Human Capital Management på SAP AG. ”Bara SAP kan leverera verkligt integrerade personalrelaterade affärsverktyg som optimerar investeringar i personal och strömlinjeformar personalprocesser med affärsmål”.

Över 8 000 företag i 50 länder använder mySAP HR. Det gör SAP till världsledande inom lösningar för HR-management.