SAP Svenska lägger ut löneadministrationen till Zalaris

StockholmSAP Svenska AB har ingått avtal med Zalaris Lönepartner AB, som ska hantera löneadministrationen för SAPs närmare 200 anställda baserat på mySAP HR och en web-baserad portal med Employee Self Service(ESS).

– Att SAP lägger ut administrationen på Zalaris är också ett erkännande för Zalaris och visar på möjligheten att även företag med nästan 200 anställda kan dra fördel av funktionerna i SAPs lösningar säger Björn Tellberg, vd Zalaris i Sverige.

– Kostnadsbesparingar och effektivitetshöjning genom outsourcing av ej affärskritisk verksamhet som Lön/PA, ligger helt i tiden. En viktigt orsak till att vi valde Zalaris är deras stora erfarenhet av våra SAP HR-lösningar säger Jan Arpi, vVD SAP i Sverige.


Om Zalaris:

Zalaris är en nordisk företagsgrupp, som tillhandahåller innovativa och moderna löne- och personaladministrativa tjänster till större nordiska och internationella verksamheter. Vår affärsidé är att öka effektiviteten och minska kostnaderna hos våra kunder genom att på outsourcingbas anförtros ansvaret för transaktionell lön- och personaladministrativa processer. Zalaris tjänster är baserade på lösningar från SAP samt produkterna LP-Lön. Zalaris Svenska har verksamhet i Stockholm, Göteborg och Lund, och bland kunderna finns välrenommerade företag som Kodak, Nokia, Motorola, Goodyear, Infineon m.fl. För mer information, se www.zalaris.se