SAPs bolagsstämma – Utdelningen 0,6 euro per aktie

StockholmVid SAPs ordinarie bolagsstämma den 9 maj 2003 beslutades att utdelningen skulle uppgå till 0,6 euro per aktie. Det innebär att den samlade utdelningen blir 186,3 miljoner euro. Samtidigt fortsätter återköpen av aktier enligt plan. Upp till 30 miljoner SAP-aktier planeras att inlösas.

Vid bolagsstämman fattades ävendet formella beslutet att SAPs grundare och tidigare Co-CEO, Hasso Plattner blir styrelseordförande i SAP AG. Henning Kagermann, som tidigare delade högsta ledningen med Hasso Plattner, blir därmed ensam CEO.