Fortsatt uppåt: Rörelseresultat, rörelsemarginal och marknadsandelar ökar

SAP Q2 resultat samt halvårsrapport

StockholmRörelseresultatet ökar med 6 procent till €340 miljoner (SEK 3,06 miljarder) under Q2 2003 samtidigt som rörelsemarginalen ökade med 3 procent till 21 procent jämfört med samma period förra året. Bolaget fortsätter att ta ytterligare marknadsandelar.Resultatet är bättre än väntat.

Resultat andra kvartalet 2003

Mjukvaruförsäljningen för Q2 uppgick till €431miljoner (2002: €496 miljoner), vilket är en minskning med 13 procent. Baserat på fast växelkurs uppgick minskningen till 5 procent.

Den totala omsättningen för Q2 minskade med 8 procent till €1,6 miljarder (2002:€1,8 miljarder). Omsättningen ökade dock med 2 procent beräknat på fast växelkurs. Produktintäkterna, omfattande licensförsäljning och service, uppgick till €1,1 miljarder (2002: €1,1 miljarder). Konsultintäkterna uppgick till €479 miljoner (2002:€545 miljoner) och utbildningsintäkterna var €75 miljoner (2002:€115 miljoner).

SAPs marknadsandel ökade till 55 procent i förhållande till de fem största konkurrenternas (Peoplesoft, Oracle, Siebel, I2 och J d Edwards) licensförsäljning:.

Vinsten för Q2 2003 uppgick till €219 miljoner (2002:€232 miljoner) motsvarande €0,71 per aktie (2002:€0,74 per aktie).

Antalet anställda uppgick 28 961 den 30 juni 2003, vilket är en ökning med 307 under Q2.

Regionala variationer

· I EMEA minskade försäljningen med 2 procent vid fast växelkurs
· I Asien ökade försäljningen med 5 procent vid fast växelkurs
· På de amerikanska kontinenterna ökade försäljningen med 6 procent vid fast växelkurs

Nya affärer i EMEA: Vattenfall, Allied Irish Bak, European Central Bank, Telecom Italia, Swisscom, Ferrero.

Halvårsresultat 2003

Omsättningen under det första halvåret minskade med 8 procent till €3, 2 miljarder (2002:€3,4 miljarder). Justerat för en fast växelkurs ökade omsättningen med 1 procent jämfört med samma period förra året.

Rörelseintäkterna ökade med 26 procent till €638 miljoner (2002:€506 miljoner).

Licensförsäljningen minskade med 13 procent till €783 miljoner (2002: €898 miljoner), vilket motsvarar en minskning vid fast växelkurs om 5 procent. Konsultintäkterna uppgick till €955 miljoner (2002: €1,1 miljarder) och utbildningsintäkterna var €152 miljoner (2002:225 miljoner).

Fördelat på regioner

· I EMEA minskade försäljningen med 4 procent till € 1,8 miljarder (2002: €1,9 miljarder)
· I Asien minskade försäljningen med 2 procent till €388 miljoner (2002:€ 394 miljoner)
· På de amerikanska kontinenterna minskade försäljningen med 17 procent till €974 miljoner (2002:€1,2 miljarder)

Bolaget genererade ett kassaflöde på €717 miljoner och likvida medel uppgick vid slutet av perioden till €1,8 miljarder.

Utsikter

SAP står fast vid tidigare prognos med en beräknad proformavinst per aktie i häradet €3,45 – €3,60. Företaget höjer prognosen för rörelsemarginalen med ytterligare 1-1,5, procent jämfört med 2002 års ökning.

Den positiva trenden baseras på fortsatt kostnadskontroll, ökande marknadsandelar och sedvanliga säsongsvariationer avseende mjuvaruförsäljningen.

Conference Call/Web Cast Live
http://www.sap.com/investor

Ledningsgruppen kl 15:00
Uppföljande analytiker konferens kl 18:00