SAP i Guiness rekordbok

Mindre än 24 timmar för att implementera nytt affärssystem

StockholmEtt team i Schweiz genomförde världens snabbaste implementering av ett komplett affärssystem för små och medelstora företag. Arrangör av rekordförsöket var Process Partner AG i Schweiz som bjöd in 60 olika företag. Den som fick göra redkordförsöket var Swiss Association for Technical Inspections (SVTI) som bedömdes vara bäst lämpad att lyckas.

Lösningen som skulle implementeras var mySAP.com. Målet var att komma under 24 timmar för implementeringen, vilket lyckades. Sjutton minuter före full tid kunder arrangörerna testa det färdiga systemet. Allt fungerade bra! Därmed ligger vägen öppen för att skriva in rekordet i Guiness rekordbok.

Bakgrunden till rekordförsöket är behovet att kunna implementera affärssystem snabbt och enkelt hos små och medelstora företag. Process Partner ville demonstrera att implementeringen kan gå mycket snabbt.